Zemřelý se narodil již na počátku minulého století a byl kočovným umělcem, stejně jako jeho rodina. „V poválečném období spolu s manželkou a čtyřmi dětmi emigroval. Nejdříve se zdržovali v přesídlovacích táborech v Německu a v roce 1950 odjeli transportní lodí do Austrálie,“ informoval mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Radek Ležatka.

Jejich stopa tam podle něj končí. Zda skutečně do Austrálie dorazili, úřad nezjistil. Dotyčný byl totiž poté prohlášen za mrtvého a k nalezení možného dědice nevedla ani pomoc konzulátu. ÚZSVM majetek nejprve nabídne státním institucím a pokud o něj neprojeví zájem, bude prodán v dražbě nebo elektronické aukci.