V říjnu se zákon změnil. „Nově doporučuje, aby zadavatelé zohledňovali i jiná kritéria, než jsou peníze. Volba nejnižší cenové nabídky se občas projevila na kvalitě prací. A problémy nastávaly i v případě reklamací. Malé firmy je nechtěly uznávat, neměly na to, aby práce zaplatily," vysvětlil vedoucí slavkovského odboru investic a rozvoje Petr Lokaj.

Právě ve Slavkově u Brna nedávno vypsali výběrové řízení, kde z osmdesáti procent hrála roli cena, z dvaceti pak další kritéria jako kvalifikovanost zaměstnanců, technické vybavení nebo z kolika procent se na pracích bude podílet subdodavatel. Konkrétně jde o opravu domu s pečovatelskou službou. Jedno výběrové řízení už na ni město uspořádalo a mělo i vítěze. Pak se ale rozhodlo, že zrekonstruuje i balkony, a tak původní akci zrušilo.

A využilo i další možnosti, kterou nový zákon nabízí. „Kromě toho, že nemusí být jediným kritériem cena, je nový zákon dobrý v tom, že můžeme uchazeče vyzývat, aby v průběhu výběrového řízení do svých nabídek doplňovali informace, pokud zjistíme, že v nich něco chybí. Toho jsme nyní využili u dvou firem," dodal.

Že novinka obcím v určitém smyslu uvolní ruce, o tom je přesvědčený například i starosta Kozlan Karel Pospíšil. Žádné výběrové řízení od 1. října sice nedělali, nicméně možnost vznášet požadavky i co se týká kvality vítá. „Ne vždy je totiž cena vypovídající. Pokud uchazeč nabídl podezřele nízkou cenu, vždy jsme žádali vysvětlení, proč to tak je," sdělil Pospíšil s tím, že problémy při uplatňování reklamací v záruční době nikdy neřešili. „Vždy vše pečlivě hlídáme, kontrolujeme průběh prací," zmínil starosta Kozlan.

Naopak potíže s tím, že vítězná firma uvedla záměrně nižší cenu, aby zakázku získala, a pak bylo nutné řešit vícepráce, měli třeba ve Zbýšově. „Některé položky například vůbec do nabídky nedali a pak za námi chodili, že je potřeba udělat spoustu věcí navíc. A pokud je akce placená z dotací, hrozí v takovém případě, že o ně obec přijde. Proto jsem jednoznačně přesvědčený, že nový zákon je krok správným směrem," řekl starosta Zbýšova Jaroslav Žalkovský.