Kde určitě splňujete vyhlášku?
Škola dva roky po sobě o prázdninách prošla opravou elektroinstalace. Ve všech učebnách máme zářivkové osvětlení. V některých třídách se stmíváním a efekty, které využíváme při promítání. Vyhlášku splňujeme.

Kde ji naopak nedodržujete?
Třeba tento týden jsou tropická vedra. Teplota v některých třídách určitě nesplňuje předepsané limity. Například počítačové učebny jsou umístěné tak, že tam svítí slunce po celý den. Počítače také produkují teplo. To jsou normy pro naši školu nesplnitelné.

Máte vhodné židličky pro žáky?
Ve všech osmnácti kmenových třídách máme výškově nastavitelný nábytek. Přáli bychom si ho také do odborných učeben.
Škola má za sebou velkou část rekonstrukce. Musí tedy pro vás být jednodušší vyhovět hygienické vyhlášce…

Zavedli jsme teplou i studenou vodu do všech tříd, ve všech kabinetech a na toaletách také teče teplá a studená voda. Když jsme začali s opravami, teplá voda nebyla podmínkou, ale projektant předvídal, že k tomu určitě jednou dojde. Také sociální zařízení jsou zrekonstruovaná.

Proč ještě chcete školu opravovat?
V současné době je největší bolestí školy stav oken. Označil bych to skoro za havarijní. V letních měsíc nemůžeme větrat, v zimě máme velké úniky tepla. Na výměnu oken a zateplení fasády máme vypracovaný projekt, ve kterém nás město podporuje. Chceme taky žádat o dotace z evropských fondů. Rekonstrukcí se vyřeší i teplota ve třídách.

Lea Navrátilová