„Je to pro nás jediné a zásadní téma, které momentálně řešíme. Pokud všechno půjde dobře, počítáme s realizací do čtyř let,“ vysvětlila starostka obce Lenka Dolejší.

Podle ní by celkové náklady měly dosáhnout zhruba třiceti milionů korun. Při odhadu vychází z projektu, který obec nechala zpracovat před deseti lety.

ADAM KOŠIR