Je těžké pro zdravotně postižené najít na jižní Moravě zaměstnání? V čem bývá největší problém?
Pro zaměstnavatele, který hledá nového zaměstnance je nejpodstatnější, zda splňuje jeho požadavky na vzdělání, kvalifikaci, pracovní zkušenosti a další dovednosti. Že jde o člověka se zdravotním postižením, není ve většině případů rozhodující.

Jak se na zaměstnanosti zdravotně postižených projevila reforma financí?
Po reformě je příspěvek maximálně devět tisíc měsíčně a je vázán na skutečně vynaložené mzdové náklady na zaměstnance se zdravotním postižením. Část firem zřejmě proto přistoupila k hromadnému propouštění.

Nemáte pocit, že před reformou zaměstnávaly firmy handicapované často jen proto, že to pro ně bylo výhodné?

Reforma se dotkla pouze firem, které zaměstnávaly více než polovinu osob se zdravotním postižením a využívaly příspěvek na jejich zaměstnávání. Nejčastěji se jednalo o firmy, které zaměstnávaly pracovníky s těžším zdravotním postižením a získávaly tak příspěvek ve výši 12 959 korun měsíčně na každého zaměstnance. Firmy využívaly možnost snížení minimální mzdy na čtyři tisíce. Více než sedm tisíc jim potom zbylo.

Přišli nějací vaši klienti o práci? Jak jim ve firmách výpověď zdůvodnili?
Podle našich informací jen v některých případech. Pokud například souhlasili s tím, že si podle nové pracovní smlouvy za část výplaty koupí výrobky firmy, tak mohli zůstat.

V jakých oborech najdou zdravotně postižení nejčastěji zaměstnání. Které firmy je naopak nejčastěji vyhledávají?
Záleží na individuálních schopnostech každého člověka s postižením. Naši klienti pracují na pozicích od pomocných dělníků, administrativních pracovníků až po právníky. Největší zájem mají firmy z oblasti počítačů a informačních technologií.

Jakou šanci najít zaměstnání mají třeba handicapovaní obyvatelé v menších městech?
V malých městech je obecně menší nabídka volných pracovních míst. A to se týká lidí se zdravotním postižením i bez něj.