Ministerstvo životního prostředí totiž přesouvá čtyři miliardy korun z dotačního programu na zateplení škol a jiných veřejných budov do fondu Zelená úsporám, ze kterého jsou dotované rodinné domy. Pro školy bude vyhlášený nový dotační program, ten ovšem rozdělí pouze dvě miliardy.

„Už v původním dotačním programu byly žádosti téměř za šest miliard, takže by třetina uchazečů přišla zkrátka,“ vyčíslil starosta Švábenic Josef Kubík.

Švábeničtí tak patří mezi uchazeče, kteří mají obavu, že se na ně po snížení objemu peněz nedostane. „Teď, když to klesne na dvě miliardy korun, tak přijdou zkrátka dokonce dvě třetiny uchazečů, takže se obávám, že se na nás nedostane,“ obával se Kubík.

Ministerstvo odebralo peníze z fondu na zateplení škol zejména proto, že ještě nedošlo k rozdělení dotací. „Vybrali jsme tento dotační titul, protože zde ještě nedošlo ke schválení dotací a nehrozilo tak, že by už část peněz byla utracená a držitel dotace si je tak nemohl nechat proplatit,“ vysvětlila, proč sáhlo ministerstvo na peníze k zateplení škol, vedoucí odboru komunikace Státního fondu životního prostředí Lenka Brandtová.

V otázce náhrady odkazuje mluvčí právě na novou dotační výzvu. „Všichni žadatelé jsou na tom naprosto stejně, mají možnost se přihlásit k nové výzvě v operačním programu životního prostředí, kde budou k dispozici dvě miliardy korun,“ doplnila Brandtová.

Musí to zkusit

Jenže takový pokles trápí starosty Vyškovska. „I když si myslím, že za těchto okolností tak na šedesát procent dotaci nedostaneme, nové výzvy se určitě zúčastníme. Neočekávám, že by se v budoucnosti vyhlašovaly další dotační tituly na zateplení, takže to musíme aspoň zkusit,“ uvedl švábenický starosta.

Dotace budou udělované jednotlivým projektům podle počtu získaných bodů. Jedním z klíčových kritérií, za které projekt obdrží kladné body, je míra spoluúčasti. „My máme spoluúčast celkem vysokou, právě abychom měli hodně bodů a tím větší šanci. Ale nevíme, kolik mají ostatní žadatelé. Když je převis neúspěšných uchazečů tak velký, nevidím to dobře,“ pokračoval Kubík.

Pokud švábenická radnice dotaci nezíská, bude muset nachystaný projekt odpískat. „Z vlastních zdrojů nejsme schopní akci zaplatit. Plánované náklady přesahují tři miliony korun a tolik opravdu nemůžeme uvolnit,“ řekl starosta Švábenic.

Zároveň se podivoval nad tím, jak může ministerstvo takto fungovat. „Nejvíc mě zaráží, že nedokáží seřídit svoje kroky. Vyzývají k podávání žádostí a nakonec se ukáže, že nemají na vyplácení dostatek peněz. Nedokážu si představit, že bychom takhle hospodařili na obci, to by se nic neudělalo,“ vyjádřil své znepokojení Kubík.

Někde mají to štěstí, že už dotace obdrželi ve starších programech. „Nám už byla dotace udělená, právě jsme podepsali poslední smlouvu. Naštěstí nám udělují dotaci v původní výši. Asi jsme to stihli ještě včas,“ podotkl třeba pustiměřský starosta Miloš Nevřala s tím, že v obci chystají také zateplit školu.