„Za první letošní půlrok jsme byli ztrátoví kvůli vyúčtování plynu. Bývá to tak každoročně, ve druhém pololetí se to srovnává. Například vloni jsme měli v první polovině roku schodek dvacet tisíc korun a do konce roku jsme to dorovnali," ujistila ředitelka Mateřské školy Hraničky ve Vyškově Jitka Bělejová.

Ve ztrátě byla v prvním pololetí letošního školního roku kvůli platbě za teplo i vyškovská mateřinka na Palánku. Tam se ztráta dostala až na sto dvacet tisíc korun. „Na vině byly i větší výdaje za neplánované nutné opravy a nákupy vybavení před zahájením školního roku," uvedla mluvčí vyškovské radnice Dana Ryšánková.

Jestli se mateřské škole podaří ztrátu dokrýt, její ředitelka Alena Prouzová nedokázala říct. „Pokud se nic nepokazí a nebudeme tak muset dávat peníze na mimořádné opravy, snad se nám podaří skončit v závěru roku bez ztráty," uvedla Prouzová.

Naznačila, že peníze od města stačí právě na platby za energie a nejnutnější opravy. „Nekupujeme žádné nové vybavení. Nábytek máme z roku 1975. Některé maminky, které sem chodily coby děti, si ho pamatují. Jenomže tehdy byl nový," poukázala ředitelka.

Zároveň upozornila na to, že pokud město nezvýší rozpočet alespoň o padesát tisíc korun, příští rok na tom školka bude stejně.

Radnice mateřské škole dává přibližně jeden a půl milionu korun. „Z toho jsme pro letošní rok žádali o čtyři sta šedesát tisíc korun na energie, ale nestačilo to. Pro příští rok jsme si napsali o šest set tisíc. Nevím, jestli nám je město přizná," pokrčila rameny.

V záporných číslech kvůli neodkladným opravám skončily v prvním pololetí letošního roku ještě další dvě vyškovské mateřské školy, a to v Sochorově ulici a místní části Opatovice. „Rozpis rozpočtu na jednotlivé položky výdajů dělají školy se znalostí celkového objemu peněz na příslušný rozpočtový rok vždy koncem roku předcházejícího, a musí, s ohledem na jeho objem, pečlivě zvážit své nutné výdaje a potřeby včetně peněz na energie, které představují značnou část jejich rozpočtu," nastínila Ryšánková.

Mateřské školy ve Vyškově tak podle ní končí zpravidla ke konci roku bez ztrát. Podobné je to i v dalších městech okresu. Například v Bučovicích mateřinky podle tamního vedoucího odboru ekonomického a sociálního Michala Vrány nežádají zřizovatele o navyšování částky na provoz.

Jsou i školky, které končí s kladným hospodářským výsledkem, jako třeba Mateřská škola Zvídálek ve Slavkově u Brna. „Zbylé peníze jdou do rezervního fondu a používáme je na menší opravy. Záleží na tom, kolik se nám podaří naspořit. Letos jsme tak mohli pořídit venkovní žaluzie," upřesnila ředitelka mateřské školy Eva Jurásková.

Někdy můžou skončit v plusu mateřinky, které byly v pololetí ztrátové. „Zůstane nám třeba několik tisíc. Ty můžou jít do investičního fondu nebo na odměny zaměstnanců," řekla Bělejová.