„Chirurgické lůžkové jednotky budou nově v samostatné části navazovat na moderně zbudované operační sály a oddělení ARO. Cílem rekonstrukce je významně zlepšit hygienické podmínky pacientů lůžkových oddělení,“ uvedla ředitelka nemocnice Věra Seidlová.

Hlavním přínosem je zkvalitnění zázemí pro lůžkové pacienty. Dále se díky moderní zdravotnické technice zvýší lékařská péče a podmínky pro práci zdravotnického personálu.

Nemocnice chce také pořídit nové zdravotnické přístroje. Projekt díky moderní lékařské technologii bude mít dobrý vliv na zkrácení průměrné ošetřovací doby a doby pracovní neschopnosti.

Miluše Planičková