Na ARO a jednotce intenzivní péče má nemocnice podle vyjádření ředitele kapacitu celkem jedenáct míst s umělou plicní ventilací pro covidové pacienty. „Tím zůstala pouze dvě lůžka na na ARO pro necovidové pacienty celého vyškovského okresu. Na neurologické jednotce intenzivní péče to pak jsou také pouze dvě lůžka s tím, že tam zajišťujeme centrum péče pro Vyškov i Kyjov,“ nastínil Horák.

O situaci v zařízení se zajímá také vedení vyškovské radnice. „Možnosti pomoci jsem už zjišťovala u představitelů nemocnice. Prozatím ale je jedinou formou podpory, kterou můžeme jako město poskytnout, je rušení velkých akcí. Je to například rozsvícení tradiční vánočního stromu. V tu dobu totiž dochází k velké koncentraci lidí. Na Vyškovsku je přitom počet nakažených na tisíc obyvatel jeden z nejvyšších na jihu Moravy. Situace je tedy velice vážná,“ zdůraznila vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

Na tahu je podle ní především kraj a vláda. „V současnosti v nemocnici vypomáhají sestřičky ze střední zdravotnické školy. Pomoc je dále přidělovaná centrálně, týká se to čtyř vojáků a čtyř hasičů s ošetřovatelským školením, kteří na covidových odděleních kvůli tomu pomáhají,“ dodala Šulcová s tím, že by situaci mohl zlepšit nouzový stav.

Vojáci z Vyškova vyrazili na pomoc do čtyř nemocnic na jihu Moravy.
Vojáci z dědických kasáren pomáhají jihomoravským zdravotníkům, podívejte se

Právě vyčerpání nelékařského personálu je hlavním dopadem současné situace. „V případě zaplnění všech lůžek s umělou plicní ventilací už nemocnice nebude schopna poskytnout péči dalšímu pacientovi, který by na ni vyžadoval napojení,“ vysvětloval ředitel nemocnice vážnost situace.

V uplynulých týdnech to vedení řešilo omezováním péče hned v několika různých odděleních podobně jako jinde na jihu Moravy. „Týkalo se to Interny, ORL, plicní, neurologie, chirurgie, dětského oddělení i centra léčebné a rehabilitační péče. Zasáhlo to také oddělení A centra následné péče, kde jsme pracovníky přemístili na nově vznikající covidová oddělení s počtem osmdesáti standardních lůžek a čtyř s možností vysokoprůtokové aplikace kyslíku,“ vyjmenoval Horák.

Vyčleněná lůžka zaplňují covidoví pacienti ihned. „V uplynulých dnech bylo pozastaveno také provádění neakutních operačních výkonů a dojde k omezení plánované ambulantní péče. Mimořádné opatření bude platit po dobu stavu krajní nouze,“ dodal Horák.

Ve středu v podvečer se v souvislosti s kritickou situací vracel z jednání z Prahy. „Mluvili jsme spolu o dalších možnostech podpory včetně svolání mimořádného štábu. Jsme domluvení, že to probereme ve čtvrtek po poledni,“ ujistila místostarostka Šulcová.

STAV KRAJNÍ NOUZE

Při dalším navyšování počtu hospitalizovaných už nemocnice nemůže zaručit očekávaný rozsah a kvalitu péče.

Posiluje covidová oddělení.

Zajišťuje také lůžka s umělou plicní ventilací.

Po celou dobu stavu platí mimořádná opatření.