„Se stavbou jsme začali už v červnu loňského roku. Je rozdělená na dvě etapy. První zahrnuje vybudování asi sedmi a půl kilometru dlouhého úseku, na kterém vytvoříme kanalizační síť včetně přípojek. To by mělo být hotové ještě letos v prosinci," popsal starosta Nesovic Vítězslav Reška.

V druhé, navazující etapě pak bude vybudovaný další jeden kilometr kanalizace s přípojkami. To by obec chtěla zvládnout do března nebo dubna příštího roku.

Včetně všech podkladů a plánů, jako je například projektová dokumentace, vyjde záměr přibližně na sto milionů korun. Nesovice však mají přislíbené dotace ze Státního fondu životního prostředí i spoluúčast kraje, takže akci nebudou platit jen z obecního rozpočtu. „Zatím však nevíme, kolik peněz dostaneme, proto musíme mít dost vlastních prostředků. Proto už jsme šest let neinvestovali, šetřili jsme," vysvětlil starosta.

V příštím roce tak budou na novou kanalizaci, ve které jsou oddělené svody odpadní a srážkové vody, napojené téměř všechny domácnosti v obci. „Bohužel však už teď víme, že nebude technicky možné k ní přičlenit asi tři nebo čtyři domy," doplnil nesovický starosta.