Zahájení rekonstrukce křižovatky v Nesovicích, která je v těsné blízkosti železničního přejezdu, a má tak na svědomí už několik lidských životů, slibují silničáři už několik let. Jenže na stavbu nejsou peníze. Teď kvůli tomu navíc vypršelo stavební povolení a Ředitelství silnic a dálnic tak musí žádat o jeho prodloužení.

Původní povolení úřady vydaly před dvěma lety. „Brněnský závod opravdu podal žádost na prodloužení stavebního povolení k rekonstrukci křižovatky v Nesovicích," potvrdila situaci mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Žádost silničáři podali hned na dvou místech, na městském úřadu v Bučovicích a také u Jihomoravského kraje. „Prodloužení platnosti stavebního povolení je v kompetenci věcně a místně příslušného stavebního úřadu. U součástí silnice první třídy je to krajský úřad. Naopak u staveb, které nejsou součástí silnice první třídy, například chodníky nebo protihluková stěna, rozhoduje příslušný obecní úřad," vysvětlil mluvčí Jihomoravského kraje Jiří Klement.

Stavební povolení prodlouží úřady o další dva roky. Silničáři přitom mají vše nachystané už několik let. „Přípravu ke stavbě jsme dokončili už v roce 2010. Následně jsme vyhlásili výběrové řízení, ve kterém jsme vybrali zhotovitele stavby. Zahájení stavby je však vázané na uvolnění peněz ze státního rozpočtu," upozornila mluvčí Ledvinová.

A peníze pro silničáře zatím nejsou. „Nedostali jsme peníze ani na celou stavbu, ani na žádnou její část. Přitom kdyby se někde našly, mohli bychom začít ještě letos," nevyloučila posun Ledvinová.

Z dalšího zdržení v Nesovicích rozhodně radost nemají. „Můžeme jenom čekat. Už se to plánuje snad deset let. Otázkou zůstává, co je opravdu prioritou, když někde peníze jsou a někde ne," posteskl si starosta Nesovic Vítězslav Reška.

Daleko víc ho však trápí stav budov, které Ředitelství silnic a dálnic kvůli stavbě vykoupilo. „Uzavřeli jsme s nimi dohodu na běžnou údržbu, jako je sečení trávy. Jenže z opuštěných budov si někteří lidé udělali zdroj materiálu. Jak se do rozebírání pustí jeden, hned se přidají další. Zkusili jsme třeba zasklít okna, ale bylo to naprosto zbytečné, tak jsme je zabednili. Peníze na opravu v takové situaci opravdu nestačí. Proto o tom budeme se silničáři ještě jednat," dodal starosta.

Demolice je přitom v plánu až při zahájení stavby. „Veškeré činnosti, které jsme zabezpečovali jako investor stavby, jsou už hotové. Vše ostatní je už spojené s přípravou před zahájením akce a spadá to do smluvních povinností zhotovitele. Právě sem patří demolice," uvedla Ledvinová.

Silničáři nepočítají ani s rozdělením stavby na etapy. „Ta možnost tu sice je, jenže s ohledem na složitost projednání dopravně inženýrských opatření a především na nutné objízdné trasy se nejeví vhodně," řekla Ledvinová.

Objízdné trasy totiž chtějí silničáři používat co nejméně. Staveniště bude i po dobu rekonstrukce aspoň v jednom směru průjezdné. Cestování po objížďkách čeká řidiče podle silničářů jen v době úplné uzavírky, která by měla trvat asi dva týdny.

Kromě rekonstrukce křižovatky plánují silničáři také úpravu propustků, stavbu nového mostu přes Hvězdličku a protihlukové stěny. „Počítáme s náklady kolem sto třiceti milionů korun. Stavba není zařazena do žádného dotačního programu," dodala Ledvinová.