„Případem se intenzivně zabýváme. Respektive jsme v současné chvíli vydali rozhodnutí o uložení pokuty společnosti Ekotermex. Podnik má lhůtu pro podání odvolání," řekla mluvčí inspekce Radka Burketová. Jaká pochybení instituce shledala však s ohledem na to, že rozhodnutí nenabylo právní moci, sdělit nemohla. Dodala, že maximální možná hranice pokuty je podle zákona o odpadech padesát milionů korun.

Proti stanovisku inspekce se Ekotermex odvolal. Už podruhé. O kauze informovala Česká televize. Vyjádření se jí na rozdíl od Vyškovského deníku Rovnost nepodařilo získat. „Pokutě se bráníme, protože jsme nic neprovedli. Sám za spálení odpadu zodpovídám a za to, že se do Němčic léky nedostaly od nás, ručím. Vidíme to jako konkurenční boj jedné odpadové společnosti, které zkrátka zavazíme. Jakmile by nás zlikvidovala, neměla by konkurenci a mohla by si nastavit ceny, jak by chtěla," je přesvědčený provozně technický manažer Ekotermexu Václav Podrápský.

Sita však má na věc jiný pohled. „Skládka v Němčicích loni přijala přibližně čtrnáct tun odpadu od Ekotermexu. Asi čtyřicet procent z něj nebyl spálený. Odpad nemohl být od jiného původce než od společnosti Ekotermex, protože v předmětném období nebyly odpady tohoto typu od nikoho jiného přijímané. Skutečnost, že je původcem pustiměřský podnik, byla potvrzená i šetřením České inspekce životního prostředí, která nám zaslala vyrozumění, že Ekotermex porušil zákon o odpadech," řekla mluvčí Sity Kateřina Kodadová.

Podle Burketové však inspekce stále bere v úvahu i variantu, že spalovnu chce někdo poškodit. „Pracujeme samozřejmě se všemi možnostmi, které účastník řízení namítal. Zcela jasné, zda Ekotermex pochybil a v jaké míře, bude až v momentě, kdy odvolací orgán rozhodne o pokutě, a to buď o jejím potvrzení, nebo zrušení a zastavení řízení," uvedla.

Předseda představenstva a ředitel Ekotermexu Jan Hanák upozornil na fakt, že pracovníci skládky v Němčicích je o tom, že nespálený materiál našli, kontaktovali až po několika dnech. „Náš řidič tam jako už tolikrát vyklopil náklad a odjel. Nikdo neřekl, že jsme dovezli něco špatně. Kdyby v dodávce skutečně léky byly, mohli nám zavolat i později a věc bychom okamžitě řešili. Po osmi dnech jsme se dozvěděli, že na nás zavolali inspekci," přiblížil Hanák.

Oba ihned vyrazili do Němčic. Na skládku je prý ale pracovníci nechtěli pustit. „Prý se s námi nemají o čem bavit. Ukázali nám jen jednu fotku. I z té bylo jasné, že nejde o náš materiál," zmínil Hanák.

co dál s odpademSita zdravotnický odpad zřejmě odstraní za své peníze: zlikviduje ho ve vlastní spalovně nebezpečných odpadů. Náklady přesáhnou sto tisíc korun.

Co se týká důkazů, Sita odpad nechala uložit na zabezpečenou plochu, kde inspekce odebrala vzorky a pořídila vlastní dokumentaci. „Můžeme také doložit předávací list, základní popis i vážní lístek a analýzy. Nevycházíme jen z fotografií. Co se týká toho, že jsme vedení spalovny nechtěli na skládku pustit, je to naopak. Písemně jsme společnost opakovaně vyzývali, aby do areálu přijeli a odpad si odvezli," tvrdila Kodadová.

Jak říká, při přejímce, která zahrnuje kromě kontroly dokladů také vizuální kontrolu odpadu, nebylo možné odhalit problém. „Nespálený odpad byl zahrabaný pod větší vrstvou spáleného. To, co obsahuje, jsme zjistili, když jsme odpad začali upravovat stabilizací," popsala Kodadová.

Léky se ale do kontejnerů s popelem podle Podrápského neměly jak dostat. „Sype se do nich ještě žhavý popel a zalévá se vodou. Navíc vysoce infekční odpady třeba z operačních sálů pálíme v uzavřených boxech. Mám zaměstnance, který za to ručí, a já také," stojí si za svým Podrápský s tím, že se skládkou spolupracovali a vozili na ni popel čtrnáct let. „A vždy bylo vše bez problému," dodal.

Jednou z variant, kterou Ekotermex zvažuje, je soudní spor. „Také já celou věc beru jednoznačně jako konkurenční boj. Najali jsme si právnickou firmu. Uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet. Nevylučuji, že se budeme bránit za poškození dobrého jména společnosti. Co se týká skládky v Němčicích, s tou jsme ukončili spolupráci," sdělil Hanák.