Tématem letošní Noci kostelů je srdce. „Snad krásný, v naší společnosti však dost otřepaný symbol, který spojujeme často s city a pocity. Ne, že by emoce nebyly důležité, ale biblické myšlení vidí v srdci sídlo vnitřního života člověka se vším všudy. Tedy vedle citů a pocitů je srdce místem pro myšlení a paměť, vůli i svědomí,“ popisovala evangelická farářka Markéta Slámová.

| Video: Youtube

V letošním ročníku je aktuálně přihlášeno 1785 kostelů a modliteben po celé České republice. „Je hezké vidět, že se při této významné události otevírá tolik kostelů jako míst k zamyšlení a reflexi, radosti a modlitby,“ prohlásil ve svém pozdravu arcibiskup vídeňský Christoph kardinál Schönborn.

PROGRAM NOCI KOSTELŮ 7. ČERVNA 2024 VE MĚSTECH A OBCÍCH NA VYŠKOVSKU

Bošovice, kostel sv. Stanislava

 • 18:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
 • 17:00 - 21:30 otevřená farní zahrada, muzeum Bošovic
 • 18:00 - 19:00 Koncert skupiny Dobrá otázka (folkový koncert na farní zahradě, při špatném počasí v kostele)
 • 18:00 - 21:30 výstava fotografií, otevřený kostel (možnost rozhovoru s knězem)
 • 19:30 - 20:30 koncert Pavla Helána (folkový koncert na farní zahradě, při špatném počasí v kostele)
 • 21:30 - 22:30 Modlitba se zpěvy z Taize

Bučovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • 16:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
 • 17:00 - 18:00 Hodina Kaple Žarošských za kostelem (Komentovanou prohlídku kaple zaštiťuje Muzeum Vyškovska, p. o. a Okrašlovací spolek v Bučovicích)
 • 17:00 - 18:00 Mše svatá (Liturgický obřad prvního pátku v měsíci)
 • 17:00 - 22:00 Výstava fotografií spolku Člověk a Víra, z.s.
 • 18:00 - 19:00 O Červené Karkulce (před kostelem, divadelní představení pro rodiče s dětmi loutkohereckého divadla "Já to jsem")
 • 19:00 - 20:00 Koncert ZUŠ Arthura Nikische Bučovice (Vystoupení žáků a učitelů místní ZUŠ)
 • 20:00 - 21:15 O zajímavostech a krásách bučovického kostela (Výklad o historii kostela, symbolech v umění a nově zrekonstruovaných varhanách)
 • 21:15 - 21:45 Varhanní půlhodinka bučovických varhaníků („Ať každá píšťala chválí …“)
 • 21:45 - 22:00 Závěrečné požehnání

Drnovice u Vyškova, kostel sv. Vavřince

 • 17:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
 • 18:00 - 19:00 Jeremiášovy nářky pro baryton a komorní soubor (Jeremiášovy Žalozpěvy Jana Dismase Zelenky patří k jeho nejzajímavějším a nejmeditativnějším dílům. Účinkují: Martino Hammerle Bortolotti - baryton, komorní sbor Filharmonie Brno, Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla, řídí Mgr. Petr Kolař)
 • 19:00 - 19:05 Dvořák 120 (V 19:00 přivítá návštěvníky Noci kostelů brněnský biskup Pavel Konzbul prostřednictvím Youtube kanálu. Poté v přímém přenosu z našeho kostela zazní úvodní téma z 2. věty Dvořákovy Symfonie č. 9 e-moll, op. 95 s podtitulem „Z Nového světa“)
 • 19:30 - 20:15 Dějiny drnovických kostelů - Prezentace formou přednášky (Přednáška o historii kostelů v Drnovicích spojena z výstavou historických artefaktů a liturgických předmětů. Přednáší pan Mgr Petr Steiner)
 • 20:30 - 21:30 B. Smetana a A. Dvořák - největší dila romantismu. Koncert (S ohledem na výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany nabízíme operní klasické skladby období romantismu)
 • 22:15 - 23:00 Modlitba a eucharistická adorace (Příležitost k osobní modlitbě, meditace, rozjímání…odpočinku v tichu kostela prozářeného světlém svíce)

Heršpice, evangelický kostel

 • 18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
 • 18:00 - 20:00 Dílničky pro děti
 • 19:00 - 20:00 Koncert pěveckého sboru a žáků ZUŠ Františka France
 • 20:00 - 22:00 Setkání na farní zahradě - příležitost k rozhovoru a občerstvení

Heršpice, kostel sv. Matouše

 • 16:30 - 19:00 Otevřeno, možnost návštěvy
 • 16:30 - 17:00 Vystoupení Folklorního kroužku Centra Ententyky
 • 17:00 - 18:00 Koncert žáků ZUŠ Františka France
 • 18:00 - 18:30 Biblické rozjímání s otcem Stanislavem Pacnerem

Křižanovice u Bučovic, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • 18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Luleč, kostel sv. Martina

 • 18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
 • 18:00 - 20:00 Zábavná stezka pro děti (program v okolí kostela sv. Martina)
 • 19:00 - 19:05 Dvořák 120 (připojíme se k celorepublikové akci, kdy se online připojíme do kostela v Drnovicích. Odtud zazní v přímém přenosu úvodní téma ze symfonie Z nového světa)
 • 19:00 - 19:05 Zahájení Noci kostelů (přenos s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem)
 • 19:30 - 19:50 Krátký výklad k prohlídce kostela (Ing. Josef Ryšávka)
 • 20:00 - 21:00 Vystoupení skupiny Danielis (s krásnými písněmi rozličných stylů a žánrů)
 • 21:00 - 21:30 Krátký výklad k prohlídce kostela (Ing. Josef Ryšávka)
 • 21:30 - 22:00 Hudební doprovod k osobní prohlídce kostela (podkreslí je svým doprovodem na klavír Hana Šoupalová)

Račice, kostel Zvěstování Páně

 • 18:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
 • 18:00 - 18:10 Slavnostní zahájení 2. Noci kostelů (Přivítání občanů i účinkujících místostarostkou obce, představení jednotlivých programů večera. Kostel v areálu račického zámku bude otevřen na Noc kostelů již podruhé, první noc se konala vloni při výročí 250 let od jeho vysvěcení)
 • 18:10 - 18:25 Vystoupení Jolany Mazlové - sólový zpěv (Na úvod si poslechneme operní zpěv slečny Jolany Mazlové z Račic za doprovodu kostelních varhan. Zazní Ave Maria i Rusalka)
 • 18:30 - 19:00 Komentovaná prohlídka kaple (Od historie po současnost s možností vystoupat po původním dřevěném schodišti na kůr)
 • 19:00 - 19:05 "Dvořák 120" (Letos uplynulo 120 let od úmrtí Antonína Dvořáka. Nejslavnější téma 2. věty „Novosvětské“ je pojící linkou letošní Noci kostelů. I náš kostel se zapojí do programu “Dvořák 120” sólem pro dvě flétny a varhany)
 • 19:05 - 19:20 Vystoupení místní skupiny ROSA - sólový i sborový zpěv za doprovodu basy, kytar a kláves (Letošní zpěvy se ponesou převážně v duchu pohádkových a melodramatických divadelních melodií)
 • 19:30 - 19:50 Vystoupení hudební skupiny z Odrůvek

Šaratice, kostel sv. Mikuláše

 • 17:30-23:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Vyškov, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • 17:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
 • 17:30 - 18:15 Mše svatá
 • 18:15 - 19:50 poznáváme důležitá místa v kostele
 • 20:00 - 20:45 Koncert pro varhany a zpěv v podání manželů Maňáskových
 • 20:45 - 22:00 Čtení z Bible - kniha Genesis

Celovečerní program v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově:

 • Možnost vložit vlastní prosbu, úmysl do společné modlitby
 • Služba naslouchání - možnost rozhovoru s knězem nebo katechetkou
 • Výstava Papežských misijních děl

Vyškov, sbor Dr. Karla Farského CČSH

 • 16:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Vyškov-Rychtářov, kostel Panny Marie

 • 18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
 • 18:00 - 00:00 Zahájení
 • 18:15 - 19:00 Svatí rychtářovského kostela
 • 19:00 - 19:30 Historie a popis kostela
 • 20:00 - 20:30 Ukázka varhanní hudby
 • 21:00 - 00:00 Ukončení Noci kostelů modlitbou a požehnání

Zdroj: www.nockostelu.cz