Čistička pracuje bezchybně. „Řešili jsme jen jednu závadu na česlech, ale nebylo to nic závažného. Na začátku jsme k naši čističce připojili také kanalizaci z Bohdalic, takže jedeme dál,“ ujistil Pospíšil.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkZatímco v Kozlanech je připojená již asi osmadevadesát procent obce, v Bohdalicích dokončili práce na vlastní kanalizaci později. Bohdalická kanalizační stoka je již k čistírně v Kozlanech přivedena, zatímco instalované zařízení změří množství přivedených splaškových vod ze sousední obce.

Na základě toho pak čištění odpadních vod z Bohdalic v obci vyfakturují. „Odpovídá to původnímu projekčnímu záměru,“ komentoval starosta obce Bohdalice-Pavlovice Vlastimil Rožnovský.

Provoz přitom čističce ze začátku komplikovali někteří místní. „Každému musí být známo, že do kanalizace nepatří vlhčené ubrousky, které se nerozloží a následně se namotávají na vrtuli čerpadla. V počátcích byl zkušební provoz pro obsluhu dost náročný, ale po výzvách k lidem se situace výrazně zlepšila. Pořád tu je ale rezerva, takže uvidíme, jak to změní připojení dalších domácností z Bohdalic,“ uvažoval kozlanský starosta Pospíšil.

Podobné zkušenosti potvrzují třeba i ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov. „Odstranění následků nevhodného nakládání s odpadem a jeho likvidace prostřednictvím kanalizace, zaměstnává zbytečně naše pracovníky a především dochází ke zvýšení nákladů na provoz kanalizace a čistírny odpadních vod. Lidé si neuvědomují, co mohou způsobit, když používají toaletu místo odpadkového koše nebo když používají drtiče odpadů,“ dodala za společnost Alena Hanulíková.