Jejím autorem je místní obyvatel a umělecký kovář Oldřich Bartošek. Chce lidem přiblížit historii soudnictví, útrpného práva, katovské řemeslo i tehdejší věznění. „Při průzkumech pracovníci objevili větší množství lidských kosterních pozůstatků, včetně devíti dobře dochovaných lebek. Vzhledem k tomu, že se pozůstatky popravených ukládaly přímo dovnitř stavby šibenice, jde o další hromadný hrob v okolí Křenovic," sdělil Bartošek.

UCTÍ I NEVINNÉ OBĚTI

Rozhodl se nechat vyzdít asi metr nad terén půdorys původních základů. „Vstup do šibenice pak znázorňuje torzo dveří. Vnitřní prostor je překrytý dřevěným dubovým záklopem a na jedné zdi je kovaná plastická mapa okolí. Z návrší je totiž velký výhled," popsal Bartošek s tím, že Na Spravedlnosti umístí i smírčí kámen k uctění nevinných obětí.Stavba naučné stezky zvané Šibeniční vrch je u koncei. Lidé si od soboty projdou hned pět zastavení. Stezka povede z Křenovic k místu, kde se v minulosti vykonávalo hrdelní právo.

První návštěvníci si stezku projdou v sobotu. V devět hodin vyjde kostýmovaný průvod za zvuku bubnů od křenovického kostela po jednotlivých zastaveních. „Na závěr děkan Milan Vavro ze Slavkova spolu s křenovickým farářem Kamilem Sovadinou požehnají smírčí kámen," dodal Bartošek.

Zatím se na Šibeniční vrch dostanou zájemci pouze z Křenovic. To by se však mělo do budoucna změnit. „Bylo by vhodné propojit ho i se Slavkovem. Nedávno u nás byli studenti z brněnské univerzity. Vypracovali nám studii, ve které navrhli jako jednu z tras právě vycházkovou cestu na vrch. Prověřujeme, co je k tomu potřeba udělat," informovala mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.