„Ve Slavkově je veliká poptávka po možnostech umístění dětí od tří i dvou let. Maminky samy aktivně hledají, kam by jejich dítě mohlo docházet. Už dvě se nám ozvaly, že by chtěly svoje dítě zapsat, i když o našem plánu vědí jen z doslechu. Ještě jsme se přitom nedostali tak daleko, abychom uspořádali zápis," řekla předsedkyně spolku Blanka Králíková.

Potvrdila, že spolek jedná na všech frontách, aby se otevření školky stalo skutečností. „Vedení města nás velice podporuje, stejně jako třeba vedení Mateřské školy Zvídálek. Komunikace je skvělá," pochválila předsedkyně.

Spolek mimo jiné oslovil radu města s žádostí o příspěvek. „Dotaci ve výši čtyřiceti tisíc korun vedení města schválilo, je však pochopitelně podmíněná tím, že školka musí do konce roku zahájit svou činnost. To teď nejvíc závisí na tom, jestli se podaří najít vhodné prostory," informovala mluvčí města Veronika Slámová.

Poblíž centra

Spolek už má místo vyhlédnuté a jedná s majitelkou nemovitosti o pronájmu. „Jde o neobsazený dům v blízkosti centra, který v současné době prochází rekonstrukcí. S majitelkou se chceme domluvit, abychom mohli využívat co největší část, což znamená prostory čtyři plus jedna. Od toho, jak velké místo budeme mít k dispozici, se pochopitelně odvíjí i případná kapacita školky. Přejeme si, aby to bylo mezi patnácti až dvaceti místy," zmínila Králíková.

Doufá, že jednání o pronájmu a jiné potřebné záležitosti se podaří vyřešit do začátku června. „Chceme mít co největší předstih před plánovaným zahájením činnosti v září, aby si maminky mohly prostory prohlédnout ještě dřív, než k nám dítě zapíší," dodala.