Svazek obcí zahrnuje kromě Slavkova také Heršpice, Hodějice, Kobeřice u Brna, Nížkovice, Němčany a Vážany nad Litavou. Zastupitelé všech zúčastněných obcí se seznamují s výsledky soutěže. „Na září připravujeme prezentaci pro veřejnost za přítomnosti autorů nejúspěšnějšího návrhu. DSO Dr. Václava Kounice podá na ministerstvu školství registraci pro získání dotace na výstavbu svazkové školy,“ doplnila Jedličková.

Projekt je reakcí na rostoucí poptávku po nových místech nejen mezi dětmi ve městě, ale i v okolních obcích. Například v Němčanech ji uspokojí pouze na prvním stupni. „Máme nedávno zrekonstruovanou školu, kde přibyla další třída. Nejvýše jsme na čtvrté, ale spolupracujeme se Základní školou Hodějice, kam od nás žáci odchází do pátého ročníku. Problém nastává až při přestupu do šestého roku ve Slavkově,“ přiblížila ředitelka Základní školy a Mateřské školy Němčany Zuzana Olejníková.

Zmínila, že asi před třemi lety zaznamenala hrozbu, podle které se do Slavkova nedostanou němčanské děti a pojedou do Bučovic. „Vše nakonec dobře dopadlo. Problém vidím v tom, že pokud jsou žáci v jedné třídě spolu od první třídy, hrozí jim rozdělení mezi obě slavkovské základní školy. Tohle také rodiče velmi vnímali jako negativní řešení,“ pokračovala ředitelka.

V minulosti podle ní reagovali rodiče dětí po svém. „Aby si "pojistili" místo, dali dítě rovnou do školy ve Slavkově. Chápete, že tohle zase není řešení pro nás, malé obecní školy, příliš praktické, a vhodné. Naštěstí se vše momentálně lehce uklidnilo,“ dodala Olejníková.

Základní škola a Mateřská škola Milešovice.
Děti z milešovické školy získají vlastní hřiště. Poprvé si ho užijí v září

Žáci s trvalým bydlištěm ve Slavkově jsou dle vyhlášky umísťováni mezi dvě základní školy Komenského a Tyršovu. „Město si nechalo zpracovat celou demografickou studii s výhledem na další roky. Nejde o to, že bychom měli potíže. Ty mohou mít právě rodiče dětí z blízkých obcí, protože by pro ně při současném demografickém vývoji nemuselo zbýt místo na druhém stupni ve Slavkově,“ vysvětlil ředitel základky na Tyršově ulici Jiří Půček.

Porota u vítězného návrhu ocenila řešení návaznosti na autobusový terminál. Kromě místostarostky Jedličkové v ní návrhy posuzovali i slavkovský starosta Michal Boudný, starosta Němčan Martin Krátký a čtyři další nezávislí členové z řad odborníků, zkušených členů České Komory Architektů . „Porota poukázala na fakt, že návrh nad velkou tělocvičnou umisťuje další dvě podlaží skeletové konstrukce. Ty budou mít v reálu jinou podobu, než je v prezentovaném řešení, které je nutné pečlivě dopracovat, zejména s ohledem na architekturu a ekonomii návrhu,“ popisovali členové v jedné z připomínek.

Architekti navrhli kompletní školu s učebnami, jednou malou a jednou velkou tělocvičnou, jídelnu s kuchyní, prostory pro družinu, sklady a technologické zázemí. Počítají dopravním napojením na ulici Československé armády i s využitím komunikace autobusového nádraží k příjezdu do školy.

Navrhují dále čtrnáct míst K+R pro vysazení nebo vyzvednutí dětí k deseti dalším místům pro dlouhodobější stání vozidel. Realizace závisí na získání dotací, za příznivých podmínek je možná do čtyř let.