Týkalo se to přechodu na náměstí Československé armády a v Purkyňově ulici. Před přechody, v obou směrech jízdy aut, vznikl zvýrazňovací bezpečnostní červený nástřik, který vozovku zároveň zdrsňuje.

Nově také zájemci potkávají u Základní školy Tyršova značku K+R, u které vznikl nový parkovací záliv. „Účelem je zvýšení dopravní obslužnosti Základní školy Tyršova. Rodiče nyní nemusí zajíždět až do vnitrobloku sídliště, ale vysadit své dítě mohou před křižovatkou. Zvýší se tak plynulost i bezpečnost dopravy na tomto frekventovaném místě,“ vysvětlil místostarosta Vyškova Roman Celý.

Nápis K+R je zkratkou anglických slov kiss and ride a přeneseně označuje místo u silnice, kde může řidič krátce zastavit a někoho vysadit nebo naopak vyzvednout. Využívají ji zvláště rodiče vozící nebo naopak odvážející své školou povinné děti.