„Chodník povede přes celou obec směrem od Krásenska do Ruprechtova. Doposud máme jediný hotový a opravený chodník u autobusové zastávky, nicméně to je jenom kousek. Součástí rekonstrukce je i odvodnění sjezdů, protože dešťová voda z nich prozatím neodtéká do kanalizace,“ informovala starostka Podomí Kateřina Ševčíková. Celá stavby stojí přes tři a půl milionu.

JAKUB JUREK