DISKUTUJTE DOLE POD ČLÁNKEM

„Změna stavebního zákona zapříčinila, že došlo ke zrušení urbanistické studie. Odborná firma nám tedy na naši žádost vypracovala projekt zastavitelného území obce, který přesně vymezuje, kde lze stavět. Na základě toho dojde k pozemkovým úpravám. Teprve potom si necháme udělat územní plán,“ uvedl zbýšovský starosta Jaroslav Žalkovský.
Dokument podle něj nedovoluje vesnici rozšiřovat za hranice jejího území a výstavba bude možná jen na pozemcích uvnitř.

„Abychom mohli podporovat vznik nových domů, budeme muset zrušit stodoly za humny a na jejich místě vzniknou nové ulice. Vznik satelitů stejně vede k problémům, a to jak technickým, tak i mezi lidmi,“ myslí si Žalkovský.

Proto je také přesvědčený o tom, že obyvatelé by se rozhodně neměli uzavírat do takzvaných satelitů. „Takovým městečkům totiž chybí duše. Lidé by spíš měli být součástí vesnice,“ řekl zbýšovský starosta.