Ambulance má ordinační hodiny každý pátek od jedenácté do třinácté hodiny. „V případě většího zájmu ze strany pacientů ordinační dobu upravíme. Vedoucím lékařem ambulance je zkušený chirurg Martin Bučo," ujistil primář chirurgického oddělení Jiří Kubačák.

Otevření ambulance je posledním krokem na cestě k vytvoření takzvaného Hernia centra. „Hernia neboli kýlní centra jsou zavedená jak v zahraničí, tak v poslední době i u nás. Nabízí pacientům komplexní servis při léčbě tak společensky závažného onemocnění, jakým kýly bezesporu jsou. Komplexním servisem se rozumí diagnostika, příprava k operaci, samotná operace a pooperační sledování minimálně po dobu jednoho až dvou let. Co se týká vlastní chirurgické operační léčby, nabízí hernia centra ty nejmodernější operační postupy," vysvětlil primář Kubačák.