„Městské osvětlení je obecně v žalostném stavu, škoda že nedošlo na jeho obnovu už dříve,“ potvrdil v komentáři na sociálních sítích Aleš Černý ze Slavkova.

Projekt rekonstrukce ulice podle vyjádření zástupců města neohrozí ani výpadky v rozpočtu spojené s koronavirem. „S rekonstrukcí komunikace na ulici Malinovského i nadále počítáme. Tolik potřebné investice tohoto typu, které nejsou zahrnuty v letošním rozpočtu, můžeme financovat z fondu rezerv a rozvoje,“ potvrdila slavkovská místostarostka Marie Jedličková.

Počítá se s celkovou rekonstrukcí zpevněných ploch v ulici. „Umístění stávající komunikace, parkovacích stání i chodníků přitom zůstane zachováno. Důraz bude dán na úpravu šířkového uspořádání ulice, úpravu tvaru křižovatek, zřízení míst pro přecházení, vybudování nových parkovacích stání před Křesťanskou mateřskou školou Karolínka a na zmíněnou instalaci nového veřejného osvětlení,“ informovala mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Práce povedou ke komplexním změnám. „Konstrukce vozovky je navrhnuta s novými únosnými podkladními vrstvami s povrchovou úpravou z asfaltobetonu. V projektu se také počítá s parkovacími stáními s kamennou dlažbou a chodníky s betonovou dlažbou,“ popsala mluvčí města.

Oblast však nebude pouze betonová. I nadále místní ocení přítomnost zeleně. „Stávající alej zůstane zachována, protože zeleň ve městě je důležitá pro zlepšení mikroklima svého okolí,“ dodala Slámová.

Zatím nebylo oficiálně stanoveno, kdy práce na komunikaci zahájí dělníci. Na případná dopravní omezené budou řidiči včas upozorněni. Podle plánů se však s rekonstrukcí počítá až na prosinec příštího roku. Podrobnosti o projektu naleznou zájemci na webu https://slavkov.pincity.cz/, kde připojí také své případné poznámky a komentáře.