Nové Sady však nejsou průjezdné a vedení obce se nemůže ani pokusit vybudovat cyklotrasu na Drahany. A to i přesto, že už postavili několik odpočívadel pro cyklisty. „Vedla by přes vojenský prostor. Doufáme, že se po 1. lednu příštího roku situace změní," vyslovil své přání starosta obce Jiří Šteflíček. Březina má totiž k datu zmenšit hranice. Obec tak zatím investuje do jiných oblastí. „Nechali jsme postavit dětské hřiště. Herní prvky ze dřeva jsou postavené tak, aby se hodily do zdejší přírodní krajiny. Dotaci jsme nezískali," zmínil.

Jedním z důvodů, proč zastupitelé na výstavbu hřiště kývli, je fakt, že v obci trvale žije několik mladých rodin. „Pokud se nebudeme starat o to, aby se měly kde scházet, nebude vesnice žít. Dalším z plánů je stavba parkoviště na Březině, která vyjde asi na čtyři sta padesát tisíc korun," popsal Šteflíček.

Za důležitou pokládá i novou střechu na bývalé škole. „V té chceme otevřít muzeum o válečném vystěhování. Akce vyjde asi na půl milionu," naznačil starosta s tím, že zatím na žádný ze záměrů nebyly vypsané dotace. „Při ročním milionovém rozpočtu sami muzeum neotevřeme," připomněl. S vystěhováním souvisí i další novinka. „K 70. výročí návratu obyvatel po násilném vystěhování Němci v roce 1943 a k oslavám 250 let od založení místní části Březina vydáme na náklady obce a sponzorů knihu o historii vesnice s dobovými fotografiemi a obrázky. Má název Je to jedna dědina a autory jsou rodáci Jan Soldán a Milan Julínek," dodal Šteflíček.