Dočkat se lidé mají za čtyři roky „Termín kompletního dokončení je stanovený Státním fondem životního prostředí nejpozději na jednatřicátého prosince 2024,“ komentovala starostka obce Lenka Dolejší.

Už letos přitom dělníci pracují na ivanovické větvi skupinového vodovodu Vyškov. „Zajistíme nový a stabilní přívod pitné vody do Ivanovic. Město dnes sice má vlastní vodovod, ale pouze jediný zdroj vody v podobě hydrologického vrtu v Pustiměři, který je zároveň jediným zdrojem také pro Radslavice a Zelenou Horu. Tato situace je z hlediska bezpečného zásobování vodou a dalšího rozvoje této části regionu dlouhodobě neudržitelná,“ informoval výrobně-technický náměstek společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov Karel Hájek.

Na vodojemu Ivanovice na Hané, který je také předmětem celkové rekonstrukce, je stavebně dokončena nová železobetonová akumulační nádrž o objemu pěti set padesáti metrů krychlových. „Ta doplní už stávající nádrž o objemu šesti set padesáti metrů krychlových. Dále se vodojem se dočká nové armaturní a vstupní komory, střešní konstrukce a zateplovacího fasádního systému. Veškerá výstavba probíhá za neomezeného provozu celého distribučního systému a za dodržení přísných hygienických a technických standardů,“ ujistil náměstek vodárenské společnosti.

Na jednáních o obou projektech se podílel také končící senátor Ivo Bárek. „Otázka vody a sucha je v současné době velmi aktuální a zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo je velmi důležité, zásadní,“ tvrdil před časem Bárek.

Náklady na výstavbu ivanovické větve vodovodu dosahují šestačtyřiceti milionů korun, ale z podstatné části je pokrývá dotace. Nový vodovod je zatím dokončený v délce přesahující dva a půl kilometru. „Momentálně ve výstavbě pokračujeme dle harmonogramu s tím, že uvedení kompletního díla do provozu očekáváme až na přelomu května a června příštího roku,“ dodal Hájek.

Kanalizace v Bohdalicích

V Bohdalicích pracují už od loňska na nové splaškové kanalizaci. V plánu mají dokončení přípojek k domácnostem. „Naše kanalizace je navedena na čističku v Kozlanech. To odpovídá i původnímu projekčnímu záměru. Podmínky jejího užívání jsme si již se zástupci Kozlan dopředu předjednali,“ sdělil starosta obce Bohdalice-Pavlovice Vlastimil Rožnovský.

V Kozlanech teprve letos dokončili zkušební provoz nové čističky. „S připojením Bohdalické kanalizace počítáme v následujících měsících, kanalizační stoka je již k čistírně přivedena. Množství přivedených splaškových vod z Bohdalic změří připravované zařízení, na základě čehož bude čištění fakturováno. Nezbytná je ještě instalace dmychadlového agregátu, který jsme již objednali,“ doplnil starosta Kozlan Karel Pospíšil.

Stavby a plány:

Ivanovická větev skupinového vodovodu Vyškov: dokončení na přelomu května a června.

Vodovod pro Kojátky: nejpozději 31. 12. 2024.

Kanalizace v Bohdalicích: dokončení příští rok.