Vizi posoudili krajští úředníci kvůli dopadům na životní prostředí, vyjádřili se příznivě. „Jsem přesvědčena, že naši obyvatelé takovou výstavbu uvítají. Dle mého názoru však bude nutné, aby investor požádal o změnu územního plánu. V tom platném je v této lokalitě plocha pro výrobu a skladování,“ komentovala místostarostka Slavkova Marie Jedličková.

Také kvůli územnímu plánu není v lokalitě možná například ani výstavba pro bydlení. „Aby tam mohl vzniknout nákupní komplex, je třeba změna plochy plánu na typ "plochy smíšené výrobní". Předpokládám, že to ale nebude v zastupitelstvu problém,“ zdůraznila Jedličková.

Konkrétní časové termíny k realizaci proto zatím nejsou známé. „V územním plánu je zároveň uvedena podmínka zpracování územní studie, kterou připraví investor. Její zadání projednali v pátek radní města a pětadvacátého července bude na programu při jednání zastupitelů,“ popsala další postup slavkovská místostarostka.

Základní škola a mateřská škola Milešovice.
Kvůli stavbě bytového domu řeší Milešovičtí místa ve školce

Celý záměr autoři umístili do plochy šestapadesáti tisíc metrů čtverečních. Z toho zahrnuje zastavená plocha zhruba jedenáct tisíc, zpevněné plochy šestnáct tisíc a zeleň téměř třicet. Na budoucí využití prostoru je zvědavá také Karin Vítková. „Ono je otázka, o jaké služby by se jednalo. Určitě nepodporuji prodejny, které likvidují místní živnostníky. Zároveň mi přijde zbytečné, otevírat třeba další nákupní centrum,“ uvažovala Slavkovanka.

Ohledně další výstavby ve městě má rozporuplné pocity. „Slavkov se z relativně klidného místa začíná měnit v předměstí Brna. Chápu ale, že jiní obyvatelé případné obchodní středisko uvítají a upřednostní kvůli svým potřebám,“ dodala Vítková.

Vlakové nádraží ve Slavkově pokrývají modernější kamery.
Kamery s nočním viděním ve Slavkově sledují nádraží. Kvůli mladým vandalům

Dvě etapy výstavby zahrnují celkem patnáct budov s využitím mimo jiné i pro skladování, administrativu a lehkou výrobu. „Jejich obsazení je zatím ve fázi projednávání. Možné jsou také lékárna, kavárna, prodejna potravin, oblečení, sportovní výbavy, drogerie, zverimex, papírnictví, jídelna, restaurace a podobně. V severozápadní části území bude budova s administrativní funkcí a kancelářskými prostory. Na centrální části budou vybudovány dopravní komunikace a zelené plochy,“ popisoval Stanislav Postbiegl, který zpracovával dokumentaci k posouzení vlivu na životní prostředí.

Předpokládávaná produkce odpadů se podle něj nevymyká běžným číslům u obdobných záměrů. „Ve všech sledovaných oblastech jako obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, hluk a jiné, jsou možné vlivy záměru při plnění uvedených postupů nízké, akceptovatelné. S ohledem na rozsah a charakter záměru nelze očekávat významné vlivy na životní prostředí ani vlivy na veřejné zdraví,“ shrnul Postbiegl.

NOVÝ AREÁL

Prostor mezi Bučovickou ulicí a silnicí I/50.

Obchodní komplexy, nákupní střediska nebo sklady.

Dle návrhu až 346 zaměstnanců.

Areál má zahrnovat patnáct budov.