Dřív než se bude moci začít se stavbou samotného obchodního domu, který má vzniknout v areálu bývalého slavkovského cukrovaru, je nutné vybudovat kruhovou křižovatku. Ta má v místě vyřešit střet silnic I/50 a I/54 s ulicí vedoucí z města a příjezdem k supermarketu. „Stavba byla prakticky už zahájená. V tomto roce se však uskutečnilo řízení o její změně před dokončením, a to kvůli nutnému posunutí křižovatky blíž k centru města. Vlastník jednoho ze sousedních pozemků se však proti rozhodnutí krajského úřadu o změně stavby odvolal," popsal slavkovský starosta Michal Boudný.

Dodal, že v předešlém řízení neměl dotyčný majitel pozemku k záměru výstavby žádné námitky.

Náměstek krajského hejtmana Zdeněk Pavlík připomněl, že k realizaci stavby jakékoliv křižovatky se přistupuje formou správního řízení: tedy samospráva, ať už krajská, nebo obecní, o ničem nerozhoduje. „Odvolání jednoho z účastníků řízení této konkrétní křižovatky silnic prvních tříd v současné době posuzuje odvolací orgán. To je v tomto případě ministerstvo dopravy. Výsledek odvolání nelze předjímat," vzkázal náměstek.

Důvodem, proč se musela křižovatka posunout, byla jiná překážka, na kterou projekt stavby obchodního domu narazil už před lety. „Územní řízení o umístění stavby nákupního centra, inženýrských sítí a s ním související dopravní stavby zahájil slavkovský stavební úřad už v roce 2007. Později bylo vydané i stavební povolení. V momentě, kdy ale investor na místo povolal techniku upravující terén, našel nezasypané sklepy a četné kosterní pozůstatky. Archeologové k překvapení všech odkryli středověké židovské pohřebiště," vzpomněl starosta Boudný.

Stavba tak musela být přerušená. „Uskutečnilo se mnoho jednání se Židovskou obcí, jejichž výsledkem byla nakonec shoda všech stran v tom, že okružní křižovatka se musí posunout," vysvětlil Boudný příčinu současných potíží.

Ve Slavkově nyní funguje jediný supermarket, a to Penny, a jedna prodejna jednoty Coop zhruba o stejné velikosti a sortimentu. „V tomto ohledu má u nás Penny monopol. Jeho nabídka je jednotvárná," prohlásil Vágner.

Připomněl, že pro některé Slavkovany je jeho poloha problémem. „Je dost daleko, což je hlavně nevýhoda pro starší lidi. Musí si nakoupit v centru, kde to s obchody není žalostné, ale v dnešní tak trochu zhýčkané době se už prostě považuje za standard mít všechno na jednom místě a zejména blízko. Já osobně problém nemám, jezdím do Brna nebo do Vyškova a nakoupím si tam," komentoval situaci ve městě Vágner.

Otázkou stále zůstává, jaký obchodní řetězec nový supermarket, pokud vznikne, nakonec obsadí. Původně se mluvilo o Intersparu, ten se skloňoval v souvislosti se Slavkovem několik let. Jenže počátkem letošního jara z Česka zmizel. „Hodně lidí se na to ptá, tak jsem napsal dotazy několika společnostem. Zatím mně odpověděli pouze z Alberta a Lidlu, v obou případech negativně," poznamenal Slavkovan Roman Andrla.

Podle Miloslava Doubka, ředitele firmy M Plus, která pozemek v cukrovaru, kde má supermarket stát, prodávala, ještě není jasné, jaký obchodní řetězec do Slavkova případně přijde. „Sice ještě nikdo konkrétní není vybraný, ale hlavní problém je, že se musí začít stavět. Dokud nebude vznikat budova, těžko někoho přesvědčovat, aby ji obsadil. Je škoda, že se to opět zdržuje. Majitel pozemku se podle mě odvolal úplně bezdůvodně," podotkl Doubek.