„Díky tomu můžeme říct, že obecní dům už funguje se vším všudy. Třeba kuchyně ještě na začátku školního roku vařila pouze pro základní a mateřskou školu, nově ale začala přijímat strávníky i z řad veřejnosti. Je jich zatím asi patnáct," informoval starosta obce Radoslav Dvořáček.

Dvoupodlažní budova poskytuje prostory například nové mateřské škole s kapacitou pětadvaceti dětí. Do prvního nadzemního podlaží se také koncem srpna přestěhoval celý obecní úřad.

Tělocvična a posilovna potřebovaly v minulých měsících ještě několik posledních úprav. Do posilovny obec nakoupila například profesionální posilovací stroje za víc než čtyři sta tisíc korun.

K dispozici je i kulturní sál. „Do tělocvičny už nyní chodí trénovat každou středu fotbalisté. Kulturní sál už jsme také několikrát pronajali, třeba myslivci v něm pořádali ples. Očekáváme ale, že větší zájem o prostory, a tím pádem jejich větší vytíženost, přijde v zimě," řekl Dvořáček, který je s výsledkem čtyřleté práce spokojený.

Obecní dům se líbí také třeba Ludmile Chrástové. „Je to moc pěkná stavba. Starý obecní úřad už skutečně nevypadal moc dobře. Ještě jsem neměla příležitost vidět ho zevnitř, ale lidé, se kterými jsem mluvila, říkali, že je také pěkně zařízený," zmínila.