Pro mnoho Vyškovanů jste docela neznámou. Může to být handicap nebo naopak výhoda?

Co se týká vedení města a vedoucích jednotlivých odborů, tak se známe nejen díky tomu, že jsem kdysi působil ve finančním výboru, ale i díky mé práci v Radě města. Samozřejmě pro obyvatele Vyškova tím, že jsem byl roky ve městě především jen o víkendech, tak to asi ano, ale na výkon mé funkce to nemá žádný vliv a doufám, že ani mít nebude.

Jak by se tedy nový vyškovský starosta charakterizoval?

Myslím, že je člověkem dynamickým a rozhodným a něco podobného očekává od kolektivu, který vede. Jsem otevřený diskusi, právě ta nás může někam posunout. Myslím, že jsem člověk, který umí změnit svůj názor, což souvisí právě s tou diskusí. Co se týče pracovitosti, tak bych to charakterizoval tak, že radši budu dělat deset hodin než osm hodin hongat nohama. Myslím si, že jakási dynamika a změny jsou zapotřebí vždycky.

Co chcete dělat jinak než váš předchůdce? Avizoval jste, že chcete otevřít diskusi nad určitými tématy, která město čekají. Můžete být konkrétnější?

Když jsem obcházel jednotlivé politické kluby, tak jsem jednotlivá témata nastínil. Slíbil jsem širší politickou diskusi, což se v podstatě odrazilo v tom, že můj mandát je širší, než je pouhý součet počtu členů koalice.

Jednal jste se všemi opozičními zastupiteli? A kde vidíte největší třecí plochy?

Se všemi, vyjímaje Věcí veřejných. Zcela otevřeně říkám, pokud se nezačnou chovat alespoň trochu konstruktivně, tak pro mě nebudou partnerem.

Vraťme se k zásadním tématům, které město čekají?

Jedná se o schvalování rekonstrukce Greplova domu, v letošním roce nás čeká také ukončení Vyškovských služeb a nalezení náhrady za jejich činnost, tam je diskuse obzvlášť potřeba. Dále je to započetí činností nad novým územním plánem města, který má platit od 1. ledna 2014, což je dle mého stěžejní věc určující další vývoj Vyškova. Potom budeme pracovat také na přípravě střednědobého finančního plánu, což je komplikované tím, že nevíme, jak zákonodárci rozhodnou v případě rozpočtového určení daní. S otazníkem je také to, jak se projeví na město dopad nové verze zákona o výherních automatech. U nich chci otevřít ryze politickou debatu, jestli výherní automaty ano nebo ne. Nesmíme zapomínat ani na vyškovská sportoviště. To je také velké téma, protože ať vezmeme zimní stadion, bazén nebo halu, tak vše je poměrně v dezolátním stavu.

Dosud jste pracoval na postu ředitele kabinetu předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky v Praze. Komunální politika je přeci jenom o něčem jiném, ale jak vás tak poslouchám, tak se s tím zatím vypořádáváte poměrně dobře…

Já také doufám. (smích)

Každopádně prozradíte, proč padlo rozhodnutí právě na vás? Nezávislý pozorovatel by tipoval asi jiná jména…

Konzultoval jsem to nejen s Jiřím Piňosem, ale i s Bohuslavem Sobotkou. Diskuse byla poměrně krátká. Platí samozřejmě to, co jsem několikrát avizoval, že po očištění jeho jména dám funkci k dispozici. Všichni věříme, že se to stane, takže z hlediska zaměstnání to pro mě bylo relativně nejjednodušší. Takže řešení, které jsme udělali v rámci mého působení v Praze, bylo poměrně elegantní a vyhovuje všem. Druhým aspektem byla podpora v rámci klubu zastupitelů i výboru místní organizace sociálních demokratů.

Přemýšlel jste dlouho nad tím, jestli funkci vezmete?

Právě oba zmíněné aspekty rozhodly o tom, proč jsem kandidaturu přijal a proč jsem začal pracovat na svém zvolení tím, že jsem obešel politické kluby a diskutoval nad tím, co nás čeká. Ať už můj mandát bude jakkoliv dlouhý, tak bych chtěl upozornit, že to neberu jako nějaké překlenovací období nebo nouzové řešení.

Troufáte si odhadnout, jak dlouho můžete ve funkci zůstat? Samozřejmě nemusí jít pouze o měsíce…

Neznám ten spis. V rámci dvou nebo tří stání to může to být otázka několika měsíců, ale mohou se vyskytnout problémy typu expertních analýz, které mohou proces natáhnout. To ale tahám králíky z klobouku.

Když pomineme to dost neurčité období, tak s čím budete spokojený, až budete křeslo starosty opouštět?

Je to dané právě délkou mandátu, nicméně budu rád, když za mnou zůstane stín koncepčnosti. Pokud má práce tady bude delší, tak samozřejmě budu spokojený, když některé z věcí v rámci té koncepce dotáhneme do konce.

Zavázal jste se, že po vyřešení kauzy bývalého starosty Piňose rezignujete. Samozřejmě je ale možná i varianta, že pro něj případný soud nedopadne nejlépe. Navrhoval by vás klub sociálních demokratů do funkce?

Odstoupení Jiřího Piňose a má nominace proběhly v dost krátkém časovém sledu a diskuse byla poměrně omezená. Pokud kauza nedopadne dobře, tak jsem avizoval, že dám křeslo starosty k širší debatě uvnitř strany. Mandát jsem sice dostal poměrně silný, ale bylo to přece jenom pod nějakým časovým tlakem.

Nicméně nevyvracíte, že byste mohl být staronovým šéfem vyškovské radnice?

To samozřejmě nevylučuji.

Jak vy hodnotíte celou kauzu kolem vyškovského pivovaru? Právě Jiří Piňos uvedl, že považuje vytahování starých věcí několik let po jeho odchodu z pivovaru za čistě politickou věc…

S největší pravděpodobností to je politicky motivované, popřípadě vyřizování si nějakých starých účtů. Protože pokud jsou mé informace správné, tak trestní oznámení padlo v době, kdy se stal lídrem kandidátky ČSSD v komunálních volbách v roce 2010. A tady jasně vyvstává otázka, pokud se ten údajný čin měl stát v roce 2006, tak proč ten dotyčný tak dlouho čekal.

Jste teď víc vidět, nebojíte se kostlivců ve skříni?

Počítám s tím, že Věci veřejné a pan Krutílek budou usilovně hledat a dávat trestní oznámení v řadě kauz. Ale kvůli tomu nemůžeme přestat pracovat. O žádných kostlivcích nevím a ničeho se nebojím. Když si vezmu průřez hlasování pana Krutílka na zastupitelstvu, tak se buď zdržuje, nebo je proti. Mám dojem, že kdybychom hlasovali o tom, zda ráno vychází slunce a večer zapadá, tak on se zdrží. A to je prostě nulová konstruktivita.

Žil jste přechodně v Praze, považujete se za vyškovského patriota? Pijete vyškovské pivo, chodíte do Sokolského domu?

Určitě, mám ve Vyškově spoustu kamarádů, chodíme za zábavou, už asi osmnáct let chodíme hrát pravidelně v pátek fotbal. Vyškovské pivo ale upřímně nepiju. Cítím se Vyškovákem, cítím se Moravákem, kdyby to bylo jinak, tak bych už byl v Praze přestěhovaný a víc bych tam prorostl. Je ale fakt, že bez Prahy nikdo nic nevyřídí. Tak to je a snažit se to změnit je zbytečné. Proto tvrdím, že starosta za každou cenu nepatří na křeslo a k přestřihávání slavnostních pásek. Starosta musí být na cestách a snažit se domlouvat, vyřizovat a shánět.

Zmínil jste fotbal, tak jak dopadneme v létě na fotbalovém EURU?

Myslím, že můžeme maximálně tak překvapit.

INFOBLOK
KAREL GOLDEMUND
• je mu 43 let
• je rozvedený, má jedno dítě
• vystudoval vysokou školu zemědělskou, v zemědělství ale nikdy nepracoval
• pohyboval se v bankovnictví a pojišťovnictví, pracoval například jako náměstek ministra financí nebo jako generální ředitel dceřiné společnosti České spořitelny
• od podzimních komunálních voleb roku 2010 je vyškovským radním a zastupitelem
• 14 dní je starostou Vyškova, předtím působil na centrále ČSSD v Praze
• má rád kolektivní sporty (fotbal, hokej), vyznává cyklistiku