Na základě předložených požadavků se zastupitelstvo obce rozhodne, zda změnu územního plánu vyhlásí. Požadavky se podávají na podatelně obecního úřadu ve dvou kopiích a termín pro jejich odevzdání je do osmnáctého listopadu.