V současné době jsou práce za polovinou, přeruší je až příchod zimy. „Dokončili jsme už celou řadu liniových staveb, například přivaděčů. V Hlubočanech už stojí nová úpravna vody, kam teď instalujeme potřebné technologie," uvedl ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov Vladimír Kramář.

Následovat bude zkušební provoz. „Zatím jde vše podle plánu, takže spusti bychom měli úpravnu v listopadu. Jedná se o nejdůležitější stavbu, s ní souvisí i vyřazení stávající úpravny vody v Manerově. Tu právě revitalizujeme, což spočívá ve vyčištění vrtů a výměně čerpadel," podotkl Kramář.

Nové potrubí vede převážně v polích. „Uzavřeli jsme proto smlouvu s příslušnými družstvy a předem se dohodli na termínech prací na jejich pozemku spolu s úhradou za ušlý zisk," vysvětlil výrobně-technický náměstek Vodovodů a kanalizací Vyškov Karel Hájek.

Potvrdil, že díky dobrým klimatickým podmínkám je stavba vodovodu v mírném předstihu. „Předpokládáme, že do konce roku se nám podaří položit všechny trasy potrubí. Na jaře nás potom budou čekat už jen doplňkové práce," řekl Hájek.

Součástí projektu je také stavba další vodárenské infrastruktury. „Vodojem Slavkov 2 jsme se rozhodli kvůli nevyhovujícímu technickému stavu a malé kapacitě odstranit a postavit místo něj nový. Ten bude se svou kapacitou tisíc kubíků pro danou oblast plně dostačující. Právě stavba vodojemu zabere nejvíc času. Potrvá až do května, na tento měsíc máme naplánované ukončení všech prací," přiblížil Hájek.

Podotkl, že nedávný kontrolní den ve Slavkově u Brna ověřil, že práce postupují dobře. „V současné době tu najatá firma betonuje. Do konce roku ještě zahájíme rekonstrukci na vodojemu v Němčanech. Tam plánujeme kompletní výměnu armaturní komory, výstavbu nového vstupního objektu a také oplocení," uvedl Hájek.

Tyto plány potvrdil také němčanský starosta Martin Krátký. „I když budeme mít nové připojení, stále bychom měli odebírat vodu z přehrady v Opatovicích. Podstatné je, že oprava vodojemu má vyřešit problémy s tlakem. Vodojem je nad vesnicí a voda z něj teče samospádem, proto je tlak slabší. Naštěstí už to není tak výrazné jako dřív, ale přesto doufáme, že se to ještě zlepší," potvrdil Krátký.

Jedenadvacet kilometrů nového potrubí za víc než sto třicet milionů korun má Slavkovsku pomoct vyřešit nedostatek vody, s kterým se oblast hlavně v létě dlouhodobě potýká. Dotace z evropských fondů pokryjí přibližně sto deset milionů korun z celkových nákladů.

Vodovody a kanalizace Vyškov tak doplatí jen nepatrnou část celkových nákladů. „Dalších pět procent ze sto třiceti milionů korun získáme ze Státního fondu životního prostředí. Posílení slavkovské větve pocítí i Dražovice, Letonice a Němčany. V případě zájmu je možné na nový vodovod napojit také Rostěnice-Zvonovice a Lysovice," doplnil Hájek.