Druh původem z jižní Ameriky v minulosti chovali také ve vyškovském ZooParku. „Nutrie říční je ale od loňského roku podle unijního seznamu zařazena mezi takzvané invazní druhy, a proto je již v naší zoo nechováme,“ informovala za ZooPark Marcela Kopřivová.

Nutrie potkávají Vyškované poblíž řeky Hané.
VIDEO: U Hané ve Vyškově přibývá nutrií. Nekrmte je, varují odborníci

Pro druhy na unijním seznamu platí zákaz dovozu a převozu, uvádění na trh, zákaz držení, chovu, rozmnožování a vypouštění do volné přírody. Zájmovým chovatelům je umožněno si živočichy ponechat do konce jejich přirozeného života.

Na rizika, která nutrie představují, upozornil před časem také Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. „Škodí tím, že si při březích budují mnohametrové nory, které jejich pevnost narušují. Mohou být přenašeči řady nebezpečných chorob. Třeba tularemie, která je přenosná na člověka. Ochočování nutrií může vést i k tomu, že zvířata vyžadující potravu napadají lidi,“ shrnul Stýblo.

Nutrie potkávají Vyškované poblíž řeky Hané.
VIDEO: U Hané ve Vyškově přibývá nutrií. Nekrmte je, varují odborníci

Problém s přemnoženými nutriemi řešili loni například v Kuřimi na Brněnsku. „Situaci se podařilo výrazně zlepšit díky kombinaci dvou faktorů. Prvním bylo to, že se podařilo přesvědčit naprostou většinu lidí z města, aby nutrie přestali krmit. Právě neustálý přísun žrádla byl hlavní příčinou jejich přemnožení,“ vysvětlil kuřimský starosta Drago Sukalovský.

Druhým faktorem byl odchyt části nutrií specializovanou firmou. „Momentální situace je vcelku dobrá, je však stále nutno připomínat lidem, aby nutrie nekrmili. Pokud by opětovně začali ve velkém tato zvířata krmit, znovu by došlo k jejich přemnožení,“ dodal Sukalovský.

Nutrie říční se kvůli únikům z chovů rozšířila po celém světě, zakládá místní populace. V tuzemsku nemá žádné predátory, velmi rychle se množí a v posledních letech jí pomáhají i mírnější zimy.