Zájem dokumentuje i dopis insolvenčnímu správci z poloviny července, v němž se dotazuje na některé podrobnosti. „Zatím jsme na něj nedostali odpověď, proto jsme před týdnem výzvu opakovali," řekl Courton.

V dopise se dotazuje na příjezdovou cestou, která je v katastru nemovitostí vedena jako pole. Cestu stejně jako okolní pozemky vlastní jeden ze zajištěných věřitelů a Polívkův přítel, podnikatel Alexandr Seidl. V katastru je jako cesta vedena jiná komunikace, která je však zarostlá a nepoužívaná.

Insolvenční správce předpokládá, že farma jako komplex by se mohla prodat za cenu mezi 15 až 20 miliony korun. Zájem o ni má právě i Seidl, není však jisté, kolik je za ni ochoten zaplatit. Zatímco dříve uváděl deset milionů korun a farmu bez Polívky označil za běžný penzion na Vyškovsku, minulý týden adresoval Hýskové dopis, v němž žádá veřejnou dražbu a nejnižší podání podle znaleckého posudku 18,5 milionu korun.

V pondělí však Seidl zaslal dopis Krajskému soudu v Brně, v němž upozorňuje, že farma dostala dotaci z Regionálního operačního programu na dostavbu hotelu a stavbu wellness, a podle něj nelze s odkazem na insolvenční zákon a zákon o veřejných dražbách vydražit podnik se závazkem, který vyplývá z poskytnutí dotace. „Proto se obracím na insolvenční soud, aby prověřil, zda je skutečně možné provést veřejnou dražbu," uvedl Seidl.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod stojí za rozhodnutím věřitelského výboru o prodeji klasickou veřejnou dražbou. „Pan Seidl má na podnět soudu právo, má jiný právní rozbor. Nyní vyčkáme na vyjádření insolvenčního soudu," sdělila mluvčí regionální rady Kateřina Dobešová.

Turistická atrakce Olšan se dostala do potíží právě kvůli tomu, že se Polívka rozhodl rozšířit hotel a postavit wellness centrum, na které dostal dotaci z peněz Evropské unie. Nestačila však na to, aby splatil veškeré pohledávky. Loni na podzim ho tak poslala do insolvenčního řízení Kaláb-stavební firma. V dubnu rozhodl soud o konkurzu. Aktuálně uznal pohledávky za 50 milionů korun. Podle prozatímních předpokladů by se dražba měla konat na podzim.