„Dostali jsme v posledních letech nejednu nabídku a leckteré se jevily i jako výhodnější. Všechny jsme ale odmítli. Jakožto akcionář Respona máme ve společnosti určitou odpovědnost a nechceme podporovat vnikání cizího subjektu na trh. Na spolupráci s Responem si nemůžeme stěžovat," zmínil například starosta Zbýšova Jaroslav Žalkovský.

Vedení Holubic své tehdejší rozhodnutí o změně dodavatele služeb hodnotí i zpětně pozitivně. „Se službami firmy jsme spokojení. Cena je dnes zásadní věcí a nabídka společnosti byla výhodnější. Třeba za jednu tunu odpadu mířícího do spalovny u ní zaplatíme o dvě stě korun méně než u Respona," poukázal starosta Holubic Stanislav Přibyl.

Nebylo to přitom jen Ave, které Holubicím nabízelo své služby. Podle starosty nabídku předložily dohromady tři brněnské firmy, a to s úplně stejnými cenami.

Jenže Ave k tomu přidalo i bonus v podobě dvojnásobného množství kontejnerů na bioodpad. S firmou mají Holubice smlouvu na tři roky. „Za půl roku vyprší. Uvidíme, co bude dál, jakou další nabídku předloží. Tedy jestli zůstaneme u ní, nebo přejdeme k jiné firmě," naznačil Přibyl.

Nyní má Respono 88 akcionářů, z toho je jich 79 z okresu Vyškov a devět z Prostějovska. Do společnosti tedy patří naprostá většina obcí Vyškovska, ovšem někteří upozorňují na to, že její postavení není neotřesitelné. „Hodně cizích firem nabízí výhodnější ceny. Pokud na ně kývne větší množství obcí, může se stát, že okres bude postupně polykat cizí subjekt, který posléze naráz zvedne své ceny a nikdo s tím nic neudělá," upozornil starosta Otnic Pavel Prokop s tím, že k podobné situaci došlo třeba na severní Moravě v oblasti vodárenství. Cena vody se v lokalitě rok od roku zvyšuje.

Ředitel Respona Pavel Horáček potvrdil, že konkurenční prostředí v oblasti odpadového hospodářství silné je. „V rámci naší svozové oblasti mají všechna města a obce ceny bez rozdílu stejné. Vychází to z principu solidarity a soudržnosti už od založení," zmínil ředitel akciové společnosti, která vznikla roku 1993.

Nabízené ceny za služby každý rok orgány svozové společnosti podle jeho slov pečlivě posuzují. „A schvalují tak, aby byly v běžném, regulérním konkurenčním prostředí srovnatelné s ohledem na další rozvoj společnosti," vyložil ředitel.

Respono podle něj v žádném případě nemůže a nebude nabízet dumpingové ceny. „Tato cesta by vedla k zásadnímu útlumu a zániku společnosti, což nikdo z nás nechce. Tímto přístupem bychom jen uvolnili cestu pro nástup silné nadnárodní konkurence a ztratili vliv na tvorbu cen za službu. Akcionáři Respona by měli postupovat velmi uváženě v otázce nabídek jiných svozových firem, kterým nejde o budování uceleného a stabilního systému nakládání s odpady v obcích, ale jen a pouze o svůj profit," zdůraznil Horáček.

S tím řada starostů souhlasí, nicméně upozorňují na některé skutečnosti, které můžou především menší obce zviklat. „Podíl akcií Vyškova a ostatních měst v Responu je nadpoloviční. Menší obce, třebaže jich je přes sedmdesát, tak vlastně nemůžou společně nic prosadit, pakliže by zastávaly v některé problematice jiné stanovisko než města," poukázal Prokop.

Stejně to vnímá třeba i Žalkovský. „Budeme se snažit s touto skutečností něco dělat, ale je to otázka investic. Společnost nicméně musí brát v úvahu, že i když jsme v menšině, bez nás to nejde," připomněl zbýšovský starosta.

Ředitel Respona připomněl, že výše obchodních podílů ve společnosti se odvíjí od finančních vkladů a je logické, že ty nejvyšší pocházejí od měst Vyškovska.

Jedna akcie má jmenovitou hodnotu deset tisíc korun a každý akcionář může svůj podíl základního jmění ve společnosti navýšit. „Kromě toho mají menší obce zastoupení v dozorčí radě Respona a každý akcionář může prezentovat své názory na valné hromadě a na zasedání představenstva," doplnil šéf svozové společnosti.