Pustit si z kohoutku vodu, která musí splňovat přísné hygienické normy, to stále není pro některé obyvatele Vyškovska samozřejmostí. Dodnes zůstávají odkázaní na vlastní studny.

Obce to nemají snadné

Na Bučovicku je to případ Kojátek. „Vodovod pro veřejné zásobování nemá na Bučovicku pouze obec Kojátky. V plánu už ji ale mají zřídit,“ informovala Olga Bartáková z vodoprávního úřadu Městského úřadu Bučovice.

Zájem na stavbě vodovodu potvrdila i starostka Kojátek Jarmila Tesařová. „Zatím připravujeme projekty. Dotaci jsme ale nedostali, takže nyní stojí celá věc na místě. Chceme ale bojovat a žádost podáme znovu. Uvidí se, jak dopadneme tentokrát,“ potvrdila Tesařová.

Na Vyškovsku jsou bez vlastního vodovodu obce Prusy–Boškůvky, Podivice a Orlovice.

Ty se ale stejně jako Kojátky ocitají v začarovaném kruhu. Vybudovat vodovod vlastními silami je pro vesnici uprostřed vojenského újezdu prakticky nemožné. „Napřed musíme mít hotový územní plán a potom budeme řešit vodovod. Bohužel na něj ale nemáme peníze,“ řekl starosta obce Podivice Jiří Mařák.

Jinde už pokročili dál. „Stavební řízení je hotové. Čekáme na stavební povolení. Potřebujeme dát projekt na společný vodovod dohromady s Vážany, které se k nám chtějí připojit na čističku odpadních vod,“ vysvětlil starosta obce Prusy–Boškůvky Lubomír Šebesta.

Dotace na projekt

Vedení obce Orlovice už získalo první dotaci. „Zatím jsme od kraje dostali dotaci na projekty ve výši dvou set čtyřiceti tisíc korun. V současné době se chystá projekt a pracovníci dělají geodetické práce,“ uvedla starostka Orlovic Jana Minářová.

Majitelem vodovodů na Vyškovsku jsou vesměs různé firmy. Většinou jim patří i vodovody v obcích. „V naprosté většině jsou vodovody v našem majetku. Dá se říci, že asi z pětadevadesáti procent. S obcemi máme také nájemní smlouvy. Po různých dohodách třeba obcím přivádíme vodu, když vodovod nevlastníme. Jsou ale i obce, kde je jiný dodavatel, jako třeba Ivanovice na Hané nebo Radslavice. Vodovod ve vlastní péči má třeba obec Tučapy nebo Hvězdlice,“ popsal ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov Vladimír Kramář. Akcionáři Vodovodů a kanalizací jsou nicméně právě města a obce.

Budování vodovodů a také kanalizace a čističek odpadních vod je v posledních letech trend. Ministerstva nebo jimi zřízené organizace výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizačních stok podporují. Příspěvky ale brzy přestanou dávat. „Rozdíl je v tom, že díky evropským je těchto prostředků víc a mnoho obcí si uvědomilo, že po roce 2013 tok peněz podstatně zeslábne,“ uvedla nedávno tisková mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.