V současnosti proto radní na návrhu rozpočtu intenzivně pracují. „Už brzy by měl jít návrh do politických klubů, aby se s ním mohli jejich členové seznámit. Rádi bychom jeho schvalování naplánovali na prosincové zastupitelstvo, takže bychom mohli od nového roku hospodařit bez provizoria,“ uvedl vyškovský starosta Jiří Piňos.

Návrh podle něj momentálně vypadá pro město dobře. „Je v něm zahrnuto několik velkých investičních akcí. Nejpodstatnější je určitě zahájení první etapy rekonstrukce sídliště Smetanovo nábřeží, rekonstrukce Křečkovské ulice a přestavba křižovatky Dědické ulice a sídliště Osvobození,“ vyjmenoval starosta.

Investicí, která se vymyká všem ostatním svým rozsahem, je také rekonstrukce Greplova domu. „Také ji máme v plánu začít příští rok, ale vzhledem k nákladům přes sto milionů korun to za jeden rok nemůžeme zvládnout,“ připomněl Piňos.

O schvalování rozpočtu dřív než obvykle přemýšlejí také v Lulči, i když zatím jen hypoteticky. „Rozpočet většinou schvalujeme až v březnu, ale ozvali se někteří zastupitelé, že by byli rádi, kdyby platil už od začátku roku. Návrh rozpočtu však záleží na určitých informacích o příspěvcích z kraje a platbách za školy, a někdy tyto informace dřív než v prvních měsících roku nedostaneme,“ vysvětlil komplikace starosta Lulče Petr Halas.

Přestavba zbrojnice

Jednou z věcí, kterou Luleč do rozpočtu určitě zahrne, je přestavba hasičské zbrojnice. „Získali jsme dotaci osm set tisíc korun od kraje na nákup nového hasičského auta a musíme kvůli tomu upravit garáž ve zbrojnici,“ podotkl starosta.

To nejpodstatnější je však podle něj stavba kanalizace a čističky odpadních vod. „Pokud uspějeme s žádostí o dotaci, budeme muset pozastavit většinu investic a velkou část peněz investovat právě do věcí souvisejících se stavbou,“ připomněl Halas.

Pokud dotaci obec nezíská, zaměří se příští rok hlavně na opravy nejhorších úseků cest a silnic. „Také se snažíme získat peníze na stavbu chodníků k lomu a do Nemojan, přes zimu chceme vyřídit potřebná povolení,“ doplnil starosta.

Rozpočet v současné době sestavují i v Bučovicích. „Zatím nemůžu říct nic konkrétnějšího, ale rozhodně bude letos velmi skromný, pro každý případ se budeme snažit sestavit rozpočet s nižšími příjmy než letos, a tím pádem budou omezené i investice,“ uvedl starosta Bučovic Radovan Válek.

V příštích dvou letech podle něj čeká město osmdesátimilionová investice do kanalizace, proto Bučovice neplánují jiné velké akce. Volné peníze půjdou hlavně do oprav majetku města.