Pořadatelé výstavy Tváře úmluvy CITES informují návštěvníky, že nelegální obchod s divokou přírodou se v současnosti považuje za druhou nejvážnější příčinu vymírání druhů. A to hned za ničením přirozeného prostředí.

CITES označuje mezinárodní úmluvu, která reaguje na obchod s ohroženými druhy. Převoz jakéhokoliv z těchto exemplářů za hranice je bez potřebného povolení nezákonný.

Zdroj: Youtube

Návštěvníci Hanáckého statku uvidí představení jednotlivých druhů s popisem jejich aktuální situace.