„Prověřili jsme, že trasa neprotíná území významné pro migraci zvířat. Týká se to i dálkových migračních koridorů, které využívají velcí savci. V lokalitě jsme nezaznamenali žádný zvláště chráněný či ohrožený druh rostlin,“ potvrdila ve středu mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

S ohledem na letošní pozdější nástup vegetačního období výzkumníci dobu sledování oproti plánu prodloužili o další měsíc. „Vše zapracováváme do ucelené dokumentace. Dopady stavby na životní prostředí ale ještě posoudí na krajském úřadě. Výsledky nemůžeme předjímat,“ zdůraznila Trubelíková.

Podle dosavadních předpokladů zahájí stavaři práce na podzim 2023, zatímco si řidiči trasu projedou až v létě 2026. „Zůstáváme ohledně obchvatu dlouhodobě v intenzivním kontaktu s Ředitelstvím silnic a dálnic a krajem. Každý posun k realizaci vítáme,“ dodal bučovický starosta Jiří Horák.

Provoz registračního místa pro ilegální cizince při hranicích u jihomoravského Lanžhota. Na parkovišti při dálnici D2 ho zřídili jako součást společného cvičení policistů, hasičů, celníků a Vězeňské služby.
Migranti v tunelu. Stovky policistů kontrolovaly hranice u Lanžhota při cvičení

Intenzivní provoz v centru trápí mnohé místní. Souvisí s ním také intenzivní nákladní doprava. „O obchvatu Bučovic se přitom mluví už dvacet až třicet let. Až to uvidím, tak uvěřím,“ komentovala třeba jedna z místních Dana Vysloužilová.

Zástupci silničářů se poslední měsíce zabýval například projednáním návrhu se zástupci dotčených orgánů, kdy řešili tvar křižovatek, bezpečnost, připojení na okolí, průjezd vozidel autobusové dopravy, objízdné trasy při realizaci a podobně. Už na jaře dokončili předběžný geotechnický průzkum. Dokončené je navíc průzkum tří významných mostů na trase s volbou nejvýhodnějšího řešení.

„V současné době vede silnice I/50 jako uliční komunikace skrz bučovické ulice Slavkovská, Legionářská, Sovětská a Slovenská. Tvoří je hustá obytná zástavba se všemi negativními dopady na životní prostředí tamního obyvatelstva. Směrové vedení trasy, šířkové uspořádání s četnými dopravními závadami, řada křižovatek a sjezdů a stavební stav silnice zvyšují riziko nehodovosti a ohrožení všech účastníků silničního provozu. V souvislosti s předpokládaným dalším nárůstem intenzit dopravy lze v blízkém výhledu očekávat další zhoršení situace i z hlediska zvýšení škodlivin v ovzduší,“ bilancovali tamní situaci zástupci silničářů.

Již nyní podle nich přesahuje průměrné množství projíždějících vozidel hranici šestnácti tisíc za čtyřiadvacet hodin. Vedle místních komunikací přivádí na I/50 další značné množství dopravy krajská silnice II/431. Prostorové řešení zvolené verze obchvatu zachycuje přiložená mapka.