Vedení obce totiž požádalo o dotaci na odkanalizování vesnice. „Chtěli bychom vybudovat oddělenou kanalizaci. Splašky by tak tekly potrubím do Komořan a odtamtud do centrální čističky v Rousínově,“ informoval tučapský starosta Miloslav Brandýs.