DISKUTUJTE DOLE POD ČLÁNKEM

„Podkladem nám bude odborná Studie protierozní a protipovodňové ochrany, kterou zpracoval jeden z odborníků ze stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Na jejím základě bude projektant vybraný pozemkovým úřadem vypracovávat konkrétní projekty,“ informoval drnovický místostarosta Antonín Dvořák.

Odborník se podle něj nejprve bude soustředit na opatření jako je například včasný výsev vhodných plodin podle svažitosti pozemků nebo třeba budování zatravňovacích vsakovacích pásů. „Také vytvoříme sedimentační nádrže, jejichž úkolem je zadržet vodu,“ informoval Dvořák.

Jak ještě podotkl, práce budou trvat přibližně tři až čtyři roky. Aby ovšem obec mohla plán uskutečnit, potřebuje získat dotace. O ty Drnovičtí požádají, jakmile budou mít zpracovaný projekt.