Odborník doporučuje porosty postupně vykácet a zasadit túje nebo podobné stromy. Po částečném vzrůstu náhradní výsadby by stejný zásah čekal i druhou řadu smrků. V současné době výbor životního prostředí vypracovává návrh postupu.