Dopomůže jim k tomu obecní dotace ve výši sto padesáti tisíc korun. Další peníze pak vesnice věnuje na dokončení obnovy fasády kostela.