DISKUTUJTE DOLE POD ČLÁNKEM

Zmizely nálety, letos radní plánují další velké změny. Obec totiž na revitalizaci parku získala téměř osm milionů z evropského Regionálního operačního programu Jihovýchod.

„Za tyto peníze vybudujeme v parku síť cestiček a veřejné osvětlení, dva nebo tři altány a řadu laviček. Vysadíme taky dalších sto pětasedmdesát stromů. Například jinany a další druhy, jež do zahrady patří,“ informoval habrovanský starosta Radoslav Dvořáček.

Obecní kasa podle něj musí k dotaci doplatit deset procent z celkových nákladů. Horší je, že nejprve celou akci zaplatí a peníze získá až zpětně. „Patrně si proto budeme muset vzít úvěr,“ řekl starosta.

Areál parku a jeho okolí čekají ještě další změny. Obec už vloni nechala zčásti vybagrovat rybník. V něm by se ještě letos měla objevit voda. Nádrž doplní i mokřad pro obojživelníky, bude po straně rybníka směrem k silnici a zámku. Na svoje náklady chce obec také nechat vyčistit potok, který rybník napájí.

Vedení Habrovan chce také dát konečně do pořádku někdejší zámeckou oranžerii u rybníka, která je zcela zchátralá. „Pokusíme se tam vybudovat letní restauraci a výstavní pavilon. V pátek povedeme jednání s projektantskou firmou a památkáři, jak tento plán uskutečnit,“ nastínil Dvořáček. Na rekonstrukci obec shání dotace.

Zámeckou zahradu v Habrovanech převedl před několika lety stát na obec, která o to žádala. Do té doby park zcela zpustl a zarostl náletovými dřevinami.