Nakonec ale může trvat ještě dva roky, než budou v pořádku. Vedení obecního úřadu totiž požádalo odbor dopravy na bučovické radnici o prodloužení lhůty pro dokončení stavby do prosince roku 2010.

„Vedly nás k tomu dva důvody. Zaprvé nedostatek peněz, zadruhé čekáme, až jeden majitel dokončí stavbu domu,“ vysvětlila starostka Miloslava Svobodová.

Radnice se pro vyčkávání rozhodla kvůli nedávným zkušenostem. Tehdy lidé stavěli až po vybudování silnic a chodníků. „Úplně nám je těžkou stavební technikou zničili. Propadlé a ulámané obrubníky, výtluky na silnici. Sice mají za úkol uvést vše do původního stavu, ale nikdy to už nebylo ono. Tak jsme si řekli, že počkáme, až dostaví všichni a teprve pak plány dokončíme,“ objasnila starostka, proč požádala o prodloužení kolaudačního řízení.

Práci také zdržuje nízký rozpočet. „Dělali jsme jiné, akutnější věci, jako například zateplení školy a školky. Sice jsme sehnali dotace, ale museli jsme dokládat i vlastní peníze,“ dodala Svobodová.

V Záhumenicích obec nechala umístit jednu ze dvou odvodňovacích vpustí. Zbývá dokončit pokračování silnice třetí třídy. Půjde o asfaltobetonový úsek o délce čtyřiceti metrů a šířce pěti a půl metru.

Chodník ze zámkové dlažby bude dlouhý osmdesát metrů a šířku jeden a půl metru.