Povahu celé akce shrnul starosta Letonic Jiří Skokan. „Koncem minulého týdne jsme nechali nainstalovat v místech slabého dosahu rozhlasu bezdrátový systém ozvučení s digitálním kódováním. Řešení je mnohem levnější než budování metalických rozvodů a navíc přinese modernizaci současné rozhlasové ústředny, která umožní hlášení bez obsluhy v předem nastaveném čase," vysvětlil Skokan.

Obec tímto krokem reagovala na připomínky některých obyvatel obce, kteří hlášení často neslyšeli, protože v době vysílání byli ještě v práci. „V praxi to znamená, že většinu hlášení můžeme odvysílat v pozdějších odpoledních hodinách, kdy se většina lidí vrátí domů. Systém je stavebnicový a umožňuje postupné rozšiřování v různých variantách," přiblížil Skokan.

Modernizace s sebou nese i další výhody. „Lidem nabídneme třeba možnost zakoupení domácích přijímačů s možností záznamu hlášení a jeho pozdějšího přehrání," podotkl starosta.

Celkové náklady modernizace letonického rozhlasu se pohybují kolem sta tisíc korun. Částku obec uhradila z vlastního rozpočtu.

Ten už letos pokryl i několik dalších důležitých oprav a několik nákupů. „Letos jsou naše rozpočtové možnosti podstatně menší než loni. Ale i tak už jsme opravili chodník v ulici Pod Kaplí, zateplili strop v základní škole foukanou izolací a v rámci veletržních slev jsme koupili třístranný traktorový sklápěcí přívěs," vyjmenoval starosta Skokan.