Upravit plánují představitelé města i okolí památníku včetně zeleně. „Důvodem k zásahům je především nevhodná kompozice veřejné zeleně, která svým způsobem snižuje celkové vyznění, a tím i význam památníku. Dominantní borovice zůstanou, počítáme ale s novou výsadbou," řekl místostarosta Josef Kachlík.

Z okolí pomníku pak zmizí i stávající chodníky, které nahradí zámková dlažba s novými obrubníky. Práce zahrnou i opravu funkčního vybavení v okolí pomníku. Náklady dosáhnou téměř půl milionu korun.