A to za práci s mládeží. Dodnes se snaží zapojit co nejvíc mladých lidí a dětí do sportovních a kulturních činností Orla. „Učí je čestnému jednání, týmové práci a ohledu na spoluhráče i protihráče. Sám jim jde příkladem," vyzdvihl náměstek hejtmana Roman Celý, který pětaosmdesátiletého muže nominoval.

Jak Kostelka zmínil, sport ho provází celý život. „Byli jsme čtyři kluci a tatínek s námi cvičil gymnastické sestavy. Také jsme dělali kotrmelce a vzájemně se přeskakovali," vzpomínal.

Později trénoval mládež v basketbalu a sportovní gymnastice. „To byly mé hlavní obory. Dnes už jsem jen členem sportovní rady na Gymnáziu Ludvíka Daňka v Brně. Do Vyškova se vracím například na porady orelské župy," přiblížil Kostelka, který dnes žije v Brně.

A jak vnímá nominaci? „Jsem za ni rád. Za ty dlouhé roky ji považuji za uznání mé práce," usmíval se.

Druhou osobností Vyškovska, kterou Celý navrhl na udělení ceny, tentokrát za pomoc zdravotně postiženým a potřebným, je zdravotní sestra Ladislava Hrdová. „Pracovala ve vyškovské nemocnici. Od znovuzaložení vyškovské charity v roce 1996 stála v jejím čele. Začátky byly velmi těžké, první prostory získala od děkanátu. Byly však bez vody, topení i technického zázemí," poukázal Celý.

Kromě charity si našla čas i na další projekty. Zorganizovala třeba ozdravný pobyt pro děti z okolí Černobylu. „Pořádala i sbírky na pomoc v zaplavených oblastech jižní Moravy a také na pomoc v zahraničí," řekl Celý.