„K vidění tak byla gymnastika, balet, historický šerm, street dance, cheerleading, zumba nebo třeba hra na hudební nástroje," vyjmenovala za středisko volného času Petra Daňková, která setkání zároveň moderovala.

Součástí programu byla také výstava ukázek z činnosti jednotlivých kroužků.