„Meditační zahrada bude taková křížová cesta v podobě lidských rukou a symbolů na motivy veršů básníka Aloise Volkmana,“ uvedla starostka Krásenska Hana Šíblová.

Uprostřed zahrady bude centrální motiv s posledními pěti zastaveními. „Součástí projektu je i výsadba zeleně a začlenění jednotlivých zastavení do určitých prostorů ohraničených právě vysázenými stromky a keři,“ vysvětlila starostka.

Na projektu meditační zahrady bude obec pravděpodobně spolupracovat s jedním pražským klášterem, který uvažuje o tom, že v budoucnu vystaví fotografie ze zahrady ve svém areálu. „Zatím o spolupráci jednáme, ale pokud vyjde, budeme moc rádi,“ dodala Šíblová.