Šicí a psací stroj, dětské knížky, oblečení, nábytek, dětské knížky nebo třeba dobový vysavač. To všechno převážně z muzejní sbírky přibližuje období ovlivněné dynamickým rozvojem technologií v poválečné době. Čtenáře Vyškovského deníku Rovnost může zaujmout i kopie dobového výtisku Vyškovských novin z roku 1918.

Za prohlídku zaplatí návštěvník čtyřicet korun, snížené vstupné je poloviční.