Nejen pro věřící je svatý Florián znám především jako patron hasičů, ale také kominíků či pekařů. Sousoší z osmnáctého století tvoří kromě již zmíněných soch svatých Floriána a Jana Křtitele také socha svatého Václava.